Timski pristop v obravnavi nevrogene disfagije pri odraslih

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

organizira spletni seminar

Timski pristop v obravnavi nevrogene disfagije pri odraslih

 

 

Datum: 11. november 2021
Lokacija: preko spletne platforme ZOOM
Kotizacija: 80,00 € z vključenim DDV
Rok za prijavo: 30. oktober 2021
Vodja: asist. Maja Ogrin, spec. klin. log.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen medicinskemu in negovalnemu osebju ter drugim strokovnjakom, ki so neposredno vključeni v proces hranjenja starejših in oseb z motnjami požiranja. Udeleženci se bodo seznanili z boleznimi, pri katerih lahko nastanejo motnje požiranja in spoznali različne težave v posameznih fazah požiranja. Seznanili se bodo z vlogami posameznih članov tima in spoznali postopke ukrepanja v primeru motenj požiranja.

Udeležba na seminarju bo upoštevana za stalno podiplomsko usposabljanje zdravnikov za podaljševanje licenc ZZS in s strani IVZ kot strokovno izobraževanje.

Seminar se bo izvedel v obliki interaktivnega videoizobraževanja preko spletne platforme ZOOM. Za nemoteno sodelovanje je potrebno pred prvo povezavo opraviti tehnični test preko povezave: https://zoom.us/test. ZOOM je uporabniku prijazna spletna platforma in za udeležbo potrebujete kvalitetno internetno povezavo in računalnik.

PROGRAM:
8.30 Uvodni nagovor
8.40 - 9.00 Anatomija in fiziologija požiranja;
doc. dr. Maja Šereg Bahar, dr. med. spec. otorinolaringologije
9.00 - 9.20 Motnje požiranja in diagnostični postopki za njihovo ugotavljanje ter motnje požiranja pri osebi s traheostomo;
prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med. spec. otorinolaringologije
9.20 - 9.40 Funkcijska preiskava žrela in požiralnika;
Mateja Ogulin, dr. med
9.40 - 10.00 Radiološka vstavitev gastrostome;
Pavel Kavčič, dr. med. spec. radiolog.
10.00 - 10.20 Aspiracijska pljučnica kot zaplet pri motnjah požiranja;
Marijana Žen Jurančič, dr. med., spec. interne medicine
10.20 - 10.30 Odmor
10.30 - 10.50 Vloga respiratornega fizioterapevta pri motnjah požiranja;
Bernarda Hafner, dipl. fiziot.
10.50 - 11.10 Prehranska obravnava pri bolnikih z motnjami požiranja;
Monika Fortner, mag. dietet.
 11.10 - 11.30 Zagotavljanje zadostne prehranjenosti bolnika z motnjo požiranja;
Neža Majdič, dr. med.
11.30 - 11.50 Vloga medicinske sestre pri bolniku z disfagijo;
Taja Messaci, dipl. m. s.
11.50 - 12.10 Zagotavljanje ustreznega položaja in uporaba pripomočkov za hranjenje;
Dejana Zajc, dipl. del. ter.
12.10 - 12.20 Odmor
12.20 - 12.40 Logopedska diagnostika motenj požiranja;
Patricija Širca Ule, spec. klin. log.
12.40 - 13.00 Logopedska diagnostika motenj požiranja;
asist. Maja Ogrin, spec. klin. log
13.00 - 13.20 IDDSI smernice
Marjeta Trček Kavčič, mag. prof. log. in surdoped., mag. prof. spec. in rehab. ped.
13.20 - 13.50 Psihološki vidiki nevrogenih težav s hranjenjem in požiranjem;
Vesna Mlinarič Lešnik, univ. dipl. psih.
13.50 - 14.05 Predstavitev izdelkov klinične prehrane;
Medias International
14.05 - 14.15 Diskusija in zaključek

Kotizacija:

Kotizacija za seminar znaša 80,00 € z DDV.

Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končanem seminarju. Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, izročke v elektronski obliki in potrdilo o udeležbi.

 

Prijave in informacije:

Prijave sprejemamo do 30.10.2021 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/.

 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA,
Tajništvo zdravstvenih programov,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana,
tel.: 030/620 377,
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Odjavite se lahko do vključno 05.11.2020 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške seminarja v višini polne kotizacije.

 

Natisni

Nevropsihološka ocena pri vračanju v proces vožnje po nevrološki okvari

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

organizira seminar z delavnico

Nevropsihološka ocena pri vračanju v proces vožnje po nevrološki okvari

 

 

Datum: 26. november 2021
Lokacija: preko spletne platforme ZOOM
Kotizacija: 80,00 € z vključenim DDV
Rok za prijavo: 20. november 2021
Vodja: asist. dr. Urša Štaba, spec. klin. psih.

Komu je seminar namenjen?

Seminar obravnava empirično zasnovane metode za vrednotenje kognitivnih, vidno zaznavnih, vedenjskih in izvršilnih funkcij, ki so potrebne za vožnjo. Te sposobnosti pogosto niso očitne zunanjemu opazovalcu ali vozniku samemu. Obravnavali bomo simptome in diagnoze, ki povzročajo primanjkljaje pri vožnji.

Seminar je namenjen kliničnim psihologom, psihologom, zdravnikom, delovnim terapevtom, učiteljem vožnje, študentom, prostovoljcem in ostalim, ki jih zanima ocenjevanje vozniških zmožnosti pri osebah s posebnimi potrebami.

Udeležba na seminarju in delavnici bo upoštevana za stalno podiplomsko usposabljanje zdravnikov za podaljševanje licenc ZZS in s strani IVZ kot strokovno izobraževanje.

Seminar se bo izvedel v obliki interaktivnega videoizobraževanja preko spletne platforme ZOOM. Za nemoteno sodelovanje je potrebno pred prvo povezavo opraviti tehnični test preko povezave: https://zoom.us/test. ZOOM je uporabniku prijazna spletna platforma in za udeležbo potrebujete kvalitetno internetno povezavo in računalnik.

PROGRAM:
8.00 - 8.30 Registracija udeležencev
8.30 - 9.00 Modeli in temeljni kognitivni principi vožnje;
asist. dr. Urša Čižman Štaba, spec. klin. psih.
9.00 - 9.30 Značilnosti kognitivne oškodovanosti posameznih nevroloških okvar; 
asist. dr. Barbara Starovasnik Žagavec, spec. klin. psih.
9.30 - 9.50 Vpliv samozavedanja na sposobnost vračanja v proces vožnje po nevrološki okvari;
mag. Marjana Krajnc Dobre, spec. klin. psih.
9.50 - 10.10 Dejavniki ki vplivajo na uspešnost vračanja v proces vožnje po nevrološki okvari;
asist. dr. Katja Dular, spec. klin. psih.
10.10 - 10.30 Rehabilitacija vožnje: učinkovitost kognitivnega treninga in ponovna ocena;
asist. Vesna Mlinarič Lešnik, spec. klin. psih.
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.20 Vpliv osebnostnih motenj in motenj čustvovanja na vožnjo;
asist. Vida Ana Politakis, univ. dipl. psih.
11.20 - 11.40 Posebnosti pri ocenjevanju starejših voznikov;
asist. dr. Miha Rutar, univ. dipl. psih.
 11.40 - 12.00 Strah pred vožnjo;
asist. dr. Barbara Horvat Rauter, univ. dipl. psih.
12.00 - 12.20 Skladnost ocene vozniških zmožnosti med nevrospihološko preiskušnjo in simulatorjem vožnje – izsledki raziskave;
asist. Karmen Resnik Robida, dipl. zdr. psih, mag. nevrz.
12.20 - 14.00 Odmor
14.00 - 14.30 Predstavitev ambulante za voznike s posebnimi potrebami URI Soča;
Marko Sremec, spec. MDPŠ
14.30 - 14.50 Ocenjevanje vozniških zmožnosti s simulatorjem vožnje;
Marjan Loboda, tehnik v laboratoriju za preizkušanje vozniških sposobnosti
14.50 - 15.10 Ocena vozniške zmožnosti učitelja vožnje;
Brane Legan, učitelj vožnje
15.10 - 15.30 Predstavitev simulatorja vožnje SimFit2Driv; 
prof. dr. Jaka Sodnik, uni. dipl. inž. el. Doc. dr. Kristina Stojmenova, mag. gosp. Inž.
15.30 - 16.00 Diskusija

Kotizacija:

Kotizacija za seminar znaša 80,00 € z DDV.

Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končanem seminarju. Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, izročke v elektronski obliki in potrdilo o udeležbi.

 

Prijave in informacije:

Prijave sprejemamo do 20.11.2021 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/.

 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA,
Tajništvo zdravstvenih programov,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
tel.: 030/620 377,
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Odjavite se lahko do vključno 20.11.2021 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške seminarja v višini polne kotizacije.

 

Natisni

Delovnoterapevtska obravnava otrok s težavami pri odvajanju blata

Vabilo na strokovno izobraževanje

Delovnoterapevtska obravnava otrok s težavami pri odvajanju blata

 

 

Datum: 13. in 14. november 2021
Lokacija: preko aplikacije ZOOM 
Kotizacija: 130,00 €
Rok za prijavo: 15. oktober 2021

Predavateljica:

Isabelle Beaudry Bellefeuille je dipl. delovna terapevtka, ki je diplomirala na McGill University, Kanada, leta 1991. Kasneje je pridobila specialna znanja na področju pediatrije in senzorne integracije. 20 let živi in dela v Španiji, kje aktivno sodeluje pri promociji senzorne integracije. Je lastnica in direktorica delovno terapevtske klinike v Oviedu, Španiji.

Doktorirala je na University of Newcastle (Australia) pod vodstvom dr. Shelly Lane. Njena raziskovanja so vezana na toaletne navade otrok s senzorne perspektive.

Izdala je 4 knjige in številne članke na temo senzorne integracije in njene uporabe v delovni terapiji. Predavala je na različnih španskih univerzah. Leta 2005 je ustanovila Združenje za senzorno integracijo Španije. Leta 2014 je sodelovala pri razvoju in implementaciji delovne terapije v šole.

 

Organizatorki izobraževanja:

Igra in delovna terapija, Andreja Kovačič s.p.,
TVIPSI, delovna terapija in senzorna integracija, Nevenka Gričar s.p.

PROGRAM:

sobota, 13. november

10.00 - 11.15 Fiziologija odvajanja
11.15 - 11.45 Odmor
11.45 - 13.00 Težave inkontinence blata in zavračanja odvajanja blata
13.00 - 14.00 Odmor
14.00 - 15.30 Pregled standardnih ocenjevanj
15.30 - 16.00 Odmor
16.00 - 17.00 Analiza in klinično sklepanje

 nedelja, 14. november

10.00 - 13.00 DT obravnava
13.00 - 14.00 Odmor
14.00 - 17.00 Primeri udeležencev

 

Izobraževanje bo v angleškem jeziku (ne bo simultanega prevajanja v slovenski jezik).
Predavateljica si pridržuje pravico do spremembe programa.

 

Kotizacija:

Kotizacija znaša 130 EUR in vključuje enodnevno izobraževanje ter izročke.

 

Prijave:

Zaradi potrditve izvedbe izobraževanja predavateljici, prosimo za prijave do 15.10. 2021. Po potrditvi izvedbe izobraževanja, vam bomo poslali podatke za plačilo. Skenirano prijavnico pošljite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Izobraževanja se lahko udeležijo delovni terapevti.

 

Prijavnica

 

Natisni

Delovna terapija in zaposlitvena rehabilitacija

Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS 
in
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije 

organizirata seminar 

Delovna terapija in zaposlitvena rehabilitacija

 

 

Datum: 21. oktober 2021, od 9.00 do 15.00 ure
Lokacija: Preko platforme ZOOM
Kotizacija: 100,00 € (brez DDV),
za udeležence iz članice ZIZRS znaša kotizacija 80,00 €  (brez DDV)
Rok za prijavo: 18. oktober 2021

Vabimo vas na enodnevni seminar – iz kataloga izobraževanj ZIZRS za strokovne delavce v letu 2021, ki ga organiziramo skupaj z Zbornico delovnih terapevtov Slovenije – strokovno združenje. Seminar predstavlja eno od možnosti obveznega izobraževanja v organizaciji ZIZRS za strokovne delavce, ki so osvojili specifična znanja v dodiplomskem študiju in zaključili visokošolsko izobraževanje za delovne terapevte.

Tema enodnevnega seminarja je: »DELOVNA TERAPIJA IN ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA«.

V okviru izobraževanja za delovne terapevte bodo tokrat predstavljene metode in pristopi, ki jih delovni terapevti lahko uporabljajo tudi pri svojem delu na področju poklicne in zaposlitvene rehabilitacije. Uvodoma bo predstavljen instrument za ocenjevanje komunikacijsko interakcijskih spretnosti. Nadalje bo predstavljen pristop, ki se je izkazal kot zelo uporaben pri otrocih v procesu učenja. Nato bo predstavljena ocenjevalna metoda za zgornjo okončino ter vprašalnik, ki ga delovni terapevti pogosto uporabljamo za oceno funkcije roke. V zadnjem delu bo predstavljen delovno terapevtski ocenjevalni pripomoček, ki poskuša celostno opredeliti funkcioniranje posameznika in njegovo napredek pri sodelovanju v dejavnostih.

PROGRAM

Četrtek, 21. oktober 2021

8.30 - 9.00 Registracija udeležencev
9.00 - 9.10 Pozdravni nagovor
Predsednik   ZIZRS-a
Predsednica ZDTS
9.10 - 9.55 Ocenjevanje socialno interakcijskih spretnosti;
pred. Zorana Sicherl, dipl. del. ter., MSc OT
9.55 - 10.40 Kognitivni pristop v procesu učenju učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti (angl. Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance Approach, CO-OP);
Simona Korelc Primc dipl. del. ter.
10.40 - 11.0 Odmor
11.00 - 12.30 Metoda RULA v delovni terapiji;
mag. Alenka Plemelj Mohorič, višja predavateljica
12.30 - 12.35 Vprašanja in razprava
12.35 - 12.55 Odmor
12.55 - 14.25 MOHOST
viš. pred. mag. Nevenka Gričar, dipl. del. ter, prof. def., Urška Jovanovič, dipl. del. ter., Breda Dolničar, dipl. del. ter.
14.25 - 14.40 DASH in Quick DASH - vprašalnika za oceno funkcije zgornjega uda;
Veronika Podlogar, mag. fiziot.
14.40 - 14.50 Vprašanja in razprava
15.00 - Zaključek seminarja ZIZRS

Moderatorka: Polona Jesenko

Enodnevni seminar bo potekal skupaj 6 pedagoških ur. Program seminarja je v prilogi.

 

Prijava in odjava udeležbe

Prijava na udeležbo je možna preko spletne prijavnice (klik) najkasneje do 18. oktobra 2021.
Odjava udeležbe se posreduje po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. najkasneje tri dni pred dogodkom.

 

Kotizacija in plačilo

Kotizacija za posameznega udeleženca je 100,00 € (brez DDV). Za udeležence iz članice ZIZRS pa 80,00 € (brez DDV). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun 03134-1000328103, odprt pri SKB Banki d.d..

Udeležba na izobraževanju šteje kot strokovno izobraževanje strokovnih delavcev po 2. točki 9. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (UL RS, št. 87/11).

Zato vas vljudno vabimo, da omogočite udeležbo vašim strokovnim delavcem.

 

VABLJENI!

 

Karl Destovnik
Predsednik skupščine ZIZRS

 

Natisni

Tehnološki izzivi v rehabilitaciji po možganski kapi

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

organizira spletni strokovni seminar

Tehnološki izzivi v rehabilitaciji po možganski kapi

 

 

Datum: 21. oktober 2021
Lokacija: preko spletne platforme ZOOM
Kotizacija: 50,00 € z vključenim DDV
Rok za prijavo: 10. oktober 2021

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vsem zdravstvenim delavcem in sodelavcem v zdravstvu in socialnem varstvu, ki se pri svojem delu srečujejo s pacienti po možganski kapi: za zdravnike specialiste družinske medicine, fizikalne in rehabilitacijske medicine, nevrologije in drugih specialnosti, diplomirane medicinske sestre, zdravstvene tehnike, fizioterapevte, delovne terapevte, logopede, psihologe in druge. Udeležba na strokovnem seminarju bo upoštevana za stalno podiplomsko usposabljanje zdravnikov za podaljševanje licenc ZZS.

Spletni seminar bosta vodili doc. dr. Nataša Bizovičar, dr. med., spec. fiz. in reh.med. in doc. dr. Nika Goljar Kregar, dr. med., spec. fiz. in reh. med. Spletno srečanje se bo izvedlo v obliki interaktivnega videoizobraževanja preko spletne platforme ZOOM.

 

PROGRAM:

četrtek, 21. oktober

8.30 - 8.50 Registracija udeležencev
8.50 - 9.00 Pozdrav udeležencem
9.00 - 9.20 Z dokazi podprta medicina in vadba na robotskih napravah
doc. dr. Nataša Bizovičar, dr. med., spec. fiz. in reh. med.
9.20 - 10.00 Lastnosti video iger in učinkovitost vadbe z navidezno resničnostjo za izboljšanje ravnotežja, hoje in funkcijskih sposobnosti zgornjega uda po možganski kapi
izr. prof. dr. Urška Puh, dipl. fiziot.
10.00 - 10.20 Predstavitev uporabe navidezne resničnosti iz mehanskih naprav za vadbo hoje pri pacientih po možganski kapi (Zebris, E-go)
Maruša Kržišnik, dipl. fiziot.
10.20 - 10.40 Predstavitev uporabe navidezne resničnosti s pomočjo različnih igralnih konzol in mehanskih naprav v fizioterapiji pri pacientih po možganski kapi (X-box, Nintendo Wii, Balance Trainer)
Marko Rudolf, dipl, fiziot.
10.40 - 11.00 Predstavitev vadbe na robotskih in mehanskih napravah v kombinaciji z navidezno resničnostjo v fizioterapiji pri pacientih po možganski kapi (Lokomat, Tymo)
Tina Freitag, dipl. fiziot.
11.00 - 11.20 Uporaba robotskih naprav za rehabilitacijo zgornjega uda v delovni terapiji pri pacientih po možganski kapi
Stanislava Kotnik, dipl. del. ter.
11.20 - 11.40 Odmor
11.40 - 12.00 Vadba pozornostnega sistema s pomočjo sodobnih aplikacij ter v domačem okolju
dr. Barbara Starovasnik Žagavec, uni. dipl. psih., spec. klin. psih., Vesna Mlinarič Lešnik, uni. dipl. psih., spec. klin. psih.
12.00 - 12.20 Praktični vidik logopedske obravnave govorno jezikovnih motenj – predstavitev pripomočkov za učenje komunikacije
Patricija Širca Ule, prof. spec. in rehab. pedag., spec. klin. log.
12.20 - 12.40 Obravnava motenj požiranja s pomočjo naprav in možnosti nadaljevanja terapije v domačem okolju
Marjeta Trček Kavčič, mag. prof. logo. surdo.
12.40 - 13.10 Roboti za asistenco v domačem okolju v prihodnosti
prof. dr. Marko Munih, univ. dipl. inž. el.
13.10 - 13.50 Odmor
13.50 - 14.10 Tehnični pripomočki za bolnike s težjo okvaro
Daniel Globokar, dr. med., spec. fiz. in reh. med., Julija Ocepek, MSc, dipl. del. ter., Vesna Mlinarič Lešnik, uni. dipl. psih., spec. klin. psih., Miran Pajsar, ortop. Teh. 1
14.10 - 14.30 Uporaba ergonomskih pripomočkov v zdravstveni negi pri pacientih po možganski kapi
Brigita Mali, dipl. m. s., Natalija Kopitar, dipl. m. s.
14.30 - 14.50 Možnosti robotsko podprte terapije za zgornji ud pri oskrbovancih v DSO
Alenka Omerzel, dipl. fiziot., sam. svet., Anja Grušovnik Mušič, dipl. del. ter., mag. bioinf.
14.50 - 15.10 Ali je funkcionalna električna stimulacija v rehabilitaciji bolnikov po možganski kapi še aktualna?
doc. dr. Nika Goljar Kregar, dr. med., spec. fiz. in reh. med.
15.10 - 15.30 Razprava in zaključek

 

Kotizacija:

Kotizacija za udeležbo znaša 50,00 € z vklj. DDV.

Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končanem seminarju. Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih in zbornik.

 

Prijave in informacije:

Prijave sprejemamo do 10.10.2021 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/.

 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:

Marko Oset,
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA,
Tajništvo zdravstvenih programov, Linhartova 51,
1000 Ljubljana,
tel.: 030/620 377, E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odjave so možne do vključno 01.10.2021 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške seminarja v višini polne kotizacije.

 

Natisni

Temeljna načela za izvedbo programa terapije s pomočjo psa

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

organizira delavnico

Temeljna načela za izvedbo programa terapije s pomočjo psa
Osnovna dvodnevna delavnica

 

 

Datum: 18. in 19. oktober 2021
Lokacija: URI Soča, Linhartova 51, Ljubljana;
sejna soba v kleti stavbe Vrtnica
Kotizacija: 210,00 € z vključenim DDV
Rok za prijavo: 10. oktober 2021

Komu je namenjeno srečanje?

Delavnica je namenjena vsem delovnim terapevtom, fizioterapevtom, psihologom, socialnim delavcem, zdravstvenim tehnikom in ostalim, ki si želijo v svoje obravnave uvesti terapevtsko metodo, kjer je prisoten terapevtki pes. Delovni terapevt z opravljenimi vsemi delavnicami lahko uveljavlja specialno znanje.

 

PROGRAM:

ponedeljek, 18. oktober

8.30 - 9.00 Registracija udeležencev
9.00 - 10.30 Predstavitev procesa terapije s pomočjo psa
10.30 - 10.45 Odmor za kavo
10.45 - 12.45 Vloga strokovne osebe pri programu terapije s pomočjo psa
12.45 - 13.15 Kosilo
13.15 - 14.45 Priprava terapevtskega programa s terapevtskim parom
14.45 - 15.00 Odmor za kavo
15.00 - 16.45 Prenos teorije v prakso
16.45 - 17.00 Diskusija in zaključek

 

torek, 19. oktober

9.00 - 10.30 Beleženje in ocenjevanje
10.30 - 10.45 Odmor za kavo
10.45 - 12.15 Izvedba intervjuja pri pacientih
12.15 - 13.00 Priprava terapevtskega programa
13.00 - 13.30 Kosilo
13.30 - 16.45 Izvedba terapevtskega programa
16.45 - 17.00 Diskusija in zaključek delavnice

 

Izvajalka delavnice:

Delavnico bo vodila diplomirana delovna terapevtka Nataša Ogrin Jurjevič, ki je kot prva terapevtka v Sloveniji začela s tem delom (od leta 2005). Bila je soustanoviteljica in predsednica Slovenskega Društva za terapijo s pomočjo živali Tačke pomagačke. Individualno in skupinsko terapijo je skupaj z vodniki in terapevtskimi psi izvajala pri uporabnikih z različnimi težavami in različnih starosti ter v različnih ustanovah.

 

Kotizacija:

Kotizacija za udeležbo na delavnici znaša 210,00 € z vklj. DDV.

Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končani delavnici. Kotizacija vključuje predavanja, izročke, praktične prikaze, kosilo in vodo med odmori, potrdilo o udeležbi.

Število udeležencev je omejeno na 14 oseb. Udeleženci seminarja naj bodo udobno oblečeni in obuti, zaradi praktičnega dela s terapevtskimi psi in uporabniki.

 

Prijave in informacije:

Prijave sprejemamo do 10.10.2021 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/.

 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:

Marko Oset,
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA,
Tajništvo zdravstvenih programov, Linhartova 51,
1000 Ljubljana,
tel.: 030/620 377, E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odjave so možne do vključno 01.10.2021 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova.

 

Natisni

ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

  • Linhartova c. 51
    1000 Ljubljana

Kontakt

  • m:  041 / 966 549
  • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Uradne ure:
    petek - ponedeljek,
    od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si