Normalno gibanje

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
in
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

organizirata učno delavnico

Normalno gibanje

 

Datum: 11., 12. in 13. junij 2020
Lokacija: Univerzitetni Rehabilitacijski Inštitut – URI Soča,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
Rok prijave: 8. junij 2020

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena vsem delovnim terapevtom, ne glede na predhodno znanje in izkušnje.

Namen delavnice je poglobiti znanje funkcionalne anatomije ter preko analiz gibanja (kinematika, aktivnost agonistov in stabilizatorjev) pridobiti znanje o mišičnem delu pri osnovnih vsakodnevnih aktivnostih (vstajanje, usedanje, obračanje itd.), saj je le-to pogoj za primerno facilitacijo gibanja. Cilji delavnice so razumevanje normalnega gibanja, spoznavanje osnovne terminologije analize gibanja ter osnovnih principov handlinga. Med praktičnimi sekvencami se bomo učili manualnih spretnosti – handlinga, preko katerega osebi pomagamo pri kvalitetni izvedbi gibanja.

 

PROGRAM:

1. dan - četrtek, 11. junij 2020

12.00 - 12.30 Pozdrav, uvod, organizacija
12.30 - 14.15 Normalno gibanje, terminologija (poravnava/alignment, podporna ploskev, posturalni set, center mase)
14.15 - 14.30 Odmor
14.30 - 16.00 Facilitacija (teorija in uvod v praktično delo)
16.00 - 18.00 Analiza gibanja: gibanje med stojo in sedenjem

 

2. dan - petek, 12. junij 2020

9.00 - 9.30 Ponovitev, vprašanja
9.30 - 10.30 Facilitacija gibanja med stojo in sedenjem
10.45 - 11.00 Odmor
11.00 - 12.45 Koncept posturalne kontrole (pogoj za normalno gibanje)
12.45 - 13.45 Odmor za kosilo
13.45 - 15.15 Analiza premikanja po postelji (bridging) in facilitacija
15.15 - 15.30 Odmor
15.30 - 16.45 Analiza obračanja in facilitacija
16.45 - 17.00 Feed-back in zaključek

 

3. dan - sobota, 13. junij 2020

8.00 - 8.30 Ponovitev, vprašanja
8.30 - 10.00 Nadaljevanje facilitacije obračanja, analiza usedanja iz supiniranega položaja
10.15 - 10.30 Odmor
10.30 - 12.00 Facilitacija posedanja in prehoda iz sede v leže
12.00 - 13.00 Odmor za kosilo
13.00 - 14.45 Analiza premikanja po postelji v sede in facilitacija
14.45 - 15.00 Odmor
15.00 - 16.45 Facilitacija transferja na tla/blazino
16.45 - 17.00 Analiza in facilitacija transferja

* Program se lahko spremeni oz. prilagodi glede na potrebe skupine

 

Izvajalka:

Tinka Rajher Boštjan, PT, basic IBITA instructor

 

Kotizacija:

 • člani 200 €
 • nečlani 300 €

Kotizacijo plačate na podlagi računa, ki bo izdan po delavnici.

Rok prijave: 8. junij 2020

 

Pravočasna odjava je možna do 25. 5. 2020. V primeru, da udeleženec brez pravočasne odjave ne pride na tečaj, zaračunamo celotno kotizacijo.

Število udeležencev je omejeno, upoštevali bomo vrstni red prijav. Upoštevali bomo samo pisno prijavo.

 

Scan prijavnice pošljite na naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Prijavnica

 

 

Natisni

Senzomotorna integracija, stimulacija in snoezelen pri osebah z okvaro centralnega živčnega sistema

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

organizira delavnico

Senzomotorna integracija, stimulacija in snoezelen pri osebah z okvaro centralnega živčnega sistema

 

 

Datum: 22. in 23. maj 2020
Lokacija: URI - Soča, Linhartova 51, Ljubljana
Predavanja: Predavalnica v 4. nadstropju stavbe Vrtnica
Izvajalka: viš. pred. Maja Lovše, viš. fiziot., univ. dipl. ped.

Senzomotorna integracija je sposobnost sprejemanja informacij preko čutil in sposobnost te informacije integrirati in organizirati v možganih. To omogoča funkcijo telesa v okolju in pridobivanje novih izkušenj.

Snoezelen/multisenzorna soba je prijetno opremljen prostor, brez motečih zunanjih dražljajev, ki je namenjen senzorni stimulaciji (nudenje različnih čutnih dražljajev). S tem spodbujamo razvoj/izboljšanje senzorne integracije.

Program

petek, 22. maj 2020

8.30 - 9.00 Registracija udeležencev
9.00 - 9.10 Uvodni pozdrav
9.10 - 10.45 Delovanje centralnega živčnega sistema  
Senzorično procesiranje  
Motnje senzoričnega procesiranja
10.45 - 11.00 Odmor
11.00 - 12.00 Praktični del – vaje za občutenje in zaznavanje
12.00 - 12.50 Senzomotorna integracija in stimulacija
12.50 - 13.30 Kosilo
13.30 - 15.00 Razvoj in osnove snoezelen koncepta  
Načrtovanje snoezelen prostora
15.00 - 15.15 Odmor
15.15 - 16.45 Predstavitev različnih možnosti uporabe prostora snoezelen  
Predstavitev testov in skupinsko delo
16.45 - 17.00 Razprava

 

sobota, 23. maj 2020

9.00 - 13.15 Prva skupina
14.00 - 18.15 Druga skupina
Praktični del v prostoru snoezelen:
 • spoznavanje opreme v snoezelenu
 • terapevtski vpliv posameznega efekta
 • predstavitev poteka terapije in testiranja

 

Splošne informacije:

Delavnica je namenjena strokovnim delavcem (delovnim terapevtom, fizioterapevtom, socialnim pedagogom, specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, logopedom, psihologom, medicinskim sestram in ostalim), ki izvajajo terapevtske in izobraževalne programe z osebami z motnjami na področju zaznavanja, motorike, duševnega razvoja, z učnimi in vedenjskimi težavami, dementnimi osebami in osebami z drugimi nevrološkimi motnjami.

Udeležba je omejena na 20 udeležencev. Udeleženci se za praktični del razdelijo na dve skupini. Prva skupina bo imela praktični del v soboto dopoldan, druga v soboto popoldan. Pri razporejanju skupin bomo upoštevali vrstni red prijav.

 

Kotizacija:

Kotizacija za udeležbo na delavnici znaša 100,00 € z vklj. DDV.

Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končani delavnici. Kotizacija vključuje predavanja, prigrizek in napitke v odmoru, kosilo ter potrdilo o udeležbi.

 

Prijave in informacije:

Prijave sprejemamo do 08.05.2020 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/.

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA,
Tajništvo zdravstvenih programov,
Linhartova 51,
1000 Ljubljana,
tel.: 01/ 4758 243,
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odjave so možne do vključno 11.05.2020 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova.

 

Natisni

Kognitivni pristop v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

organizira seminar

Kognitivni pristop v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti

 

 

Datum: 22. in 23. maj in 25. september 2020
Lokacija: URI - Soča, Linhartova 51, Ljubljana
Predavanja: Sejna soba na otroškem oddelku
v pritličju stavbe Marjetica.
Izvajalka: Simona Korelc, dipl. del ter.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen delovnim terapevtom, specialnim pedagogom, strokovnim sodelavcem, psihologom, pediatrom, fiziatrom, razvojnim pediatrom, fizioterapevtom.

Predavala bo Simona Korelc, dipl. del. ter., z večletnimi praktičnimi izkušnjami s področja CO-OP pristopa in mednarodno licenco za predavatelja CO-OP.

Tečaj je sestavljen iz predavanj, dela v skupinah in analize video posnetkov. Drugi dan tečaja bo del praktičnega dela potekal tako, da bodo udeleženci učili druge udeležence, kako izvesti izbrano aktivnost, nalogo, spretnost. Za delo tekom tretjega dne (v septembru) bo potrebno pripraviti kratek video posnetek dela po principih CO-OP pristopa (vsa podrobna navodila boste prejeli v začetnem delu tečaja).

PROGRAM

petek, 22. maj 2020

8.00 - 8.30 Registracija udeležencev
8.45 - 9.00 Uvodni pozdrav
9.00 - 10.00 Uvod v kognitivni pristop v procesu učenja izvajanja vsakodnevnih aktivnosti
10.00 - 10.45 Osnove pristopa CO-OP: pregled teorije, modelov in filozofije, na kateri temelji pristop
10.45 - 11.00 Odmor
11.00 - 12.00 Osnove za CO-OP: načela in teorije
12.00 - 13.00 Proces izbire ciljev, ki so za klienta pomembni
13.00 - 14.00 Kosilo
14.00 - 15.00 Dinamična analiza izvedbe aktivnosti
15.00 - 15.15 Odmor
15.15 - 16.15 Pridobiti spretnosti skozi kognitivne strategije
16.15 - 16.30 Povzetek dneva, domača naloga

 

sobota, 23. maj 2020

9.00 - 9.45 Povzetek prvega dne
9.45 - 11.00 Izvajanje domače naloge
11.00 - 11.15 Odmor
11.15 - 12.15 Uporaba strategij za reševanje problemov
12.15 - 13.15 Kosilo
13.15 - 13.45 Vodeno odkritje
13.45 - 14.00 Principi omogočanja učenja in uspešne izvedbe vsakodnevnih aktivnosti
14.00 - 14.20 Vključevanje staršev in drugih pomembnih oseb v proces dela
14.20 - 14.45 Okvir in struktura terapevtske obravnave
14.45 - 15.00 Odmor
15.00 - 16.15 CO-OP izvedbe
16.15 - 16.30 Zaključek

 

petek, 25. september 2020

9.00 - 10.00 Izkušnje z uporabo CO-OP pristopa
10.00 - 11.00 Predstavitev kratkih primerov (10min)
11.00 - 11.15 Odmor
11.15 - 12.15 Predstavitev kratkih primerov (10min) in razprava
12.15 - 12.50 Skupni povzetek
12.50 - 13.30 Kosilo
13.30 - 14.00 Razprava izbranih primerov
14.00 - 15.00 Reševanje problemov
15.00 - 15.15 Odmor
15.15 - 16.00 Sprememba v izvajanju
16.00 - 17.00 Izvajanje CO-OP: Izzivi in priložnosti

 

Kotizacija:

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 250,00 € z vklj. DDV.

Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končani delavnici. Kotizacija vključuje predavanja in izročke, prigrizek in napitke v odmoru, kosilo ter potrdilo o udeležbi.

 

Prijave in informacije:

Prijave sprejemamo do 08.05.2020 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja napovezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/.

Število udeležencev je omejeno na 15. Upoštevali bomo vrstni red prijav.

 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA,
Tajništvo zdravstvenih programov,
Linhartova 51,
1000 Ljubljana,
tel.: 01/ 4758 243,
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Preberite več

Natisni

Predprotetična rehabilitacija po amputaciji spodnjega uda

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

organizira strokovno srečanje

Predprotetična rehabilitacija po amputaciji spodnjega uda

 

 

Datum: petek, 19. junij 2020
Lokacija: URI - Soča, Linhartova 51, Ljubljana
Predavanja: dvorana v 4. nadstropju stavbe Vrtnica.
Delavnice bodo organizirane v terapevtskih prostorih odd. A stavbe Marjetica.
Organizator: URI - Soča

Komu je delavnica namenjena?

Strokovno srečanje je namenjeno zdravnikom družinske medicine, fizikalne in rehabilitacijske medicine ter kirurgom, medicinskim sestram, fizioterapevtom, delovnim terapevtom, zdravstvenim sodelavcem, ki se ukvarjajo s pacienti po amputaciji spodnjega uda, zlasti tistim, ki delajo v negovalnih bolnišnicah, domovih starejših občanov in v patronažni službi.

PROGRAM
8.15 - 9.00 Registracija udeležencev
9.00 - 9.15 Celotna rehabilitacija po amputaciji spodnjega uda;
prof. dr. Helena Burger, dr. med.
9.15 - 9.30 Krn - funkcionalna enota za protetično oskrbo;
Urška Zupanc, dr. med.
9.30 - 9.45 Preprečevanje padcev;
Andrej Bavec, dr. med.
9.45 - 10.00 Klinična ocena pacientov za varno vključitev (terapevtski program);
Tatjana Erjavec, dr. med.
10.00 - 10.15 Rehabilitacijska zdravstvena nega pri pacientih po amputaciji;
Romana Petkovšek Gregorin
10.15 - 10.30 Odmor za kavo
10.30 - 15.00 DELAVNICE:
 • Kompresijsko povijanje krna, vaje za spodnje ude in ravnotežje
 • Trening hoje s pripomočkom (pnevmatik, femoret)
 • Vaje za zgornje ude, varno premeščanje in oblačenje
 • Varen invalidski voziček in prilagoditve domačega okolja
13.00 - 13.45 Odmor za kosilo
13.05 - 13.15 Kognitivni in čustveni dejavniki pri prilagajanju na amputacijo;
Miha Rutar
13.15 - 13.25 Opolnomočenje pacientov in svojcev;
Aljana Grčko Gradišar
15.45 - 16.00 Povzetek in zaključek srečanja;
prof. dr. Helena Burger, dr. med.

 

Programski in organizacijski odbor:

 • prof. dr. Helena Burger, dr. med. spec.
 • Urška Zupanc, dr. med. spec.
 • Andrej Bavec, dr. med. spec.

 

Kotizacija:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju znaša 50,00 € z vklj. DDV (za zdravnike specializante 25,00 € z vklj. DDV).

Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končanem strokovnem srečanju. Kotizacija vključuje predavanja in kosilo med odmorom. Udeležencem strokovnega srečanja bodo izdana potrdila o udeležbi za uveljavljanje licenčnih točk za zdravnike pri Zdravniški zbornici Slovenije.

 

Prijave in informacije:

Prijave sprejemamo do 5. junija 2020 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/.

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:

Marko Oset, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA,
Tajništvo zdravstvenih programov,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/ 4758 243,
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odjave so možne do vključno 10.6.2020 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova.

 

Natisni

Z omejevanjem (gibanja) spodbujajoča terapija - Constraint Induced (CI) Therapy Program usposabljanja za zdravstvene delavce in sodelavce

Z omejevanjem (gibanja) spodbujajoča terapija - Constraint Induced (CI)
Therapy Program usposabljanja za zdravstvene delavce in sodelavce

 

Datum: 10. - 14. junij 2020
Lokacija: Center fizioterapije Ljubljana,
Frankopanska ulica 8, 1000 Ljubljana
Cena: 650 € (DDV vključen)
Jezik: angleščina

Z omejevanjem gibanja spodbujajoča terapija (CI terapija) je fizikalni rehabilitacijski pristop zasnovan z namenom spodbujanja motričnega okrevanja in povečanja uporabe okončin po živčno-mišičnih poškodbah ki so posledice možganske kapi, pridobljene možganske poškodbe, cerebralne paralize in resekcije možganov. Pristop, od leta 1987, razvija skupaj s svojim raziskovalnim timom, Dr. Edward Taub na Univerzi v Alabami v Birminghamu (UAB), ZDA. Pristop, ki ga je razvil Dr. Taub, je bil uspešno prenešen v rehabilitacijo v laboratorijih in klinikah v ZDA ter drugod po svetu z namenom izboljšave funkcij tako pri otrokih kot odraslih, ki so okrevali po nevromišični disfunkciji. Trenutno se raziskovanje učinkovitosti pristopa nadaljuje s preučevanjem učinkovitosti in optimalno uporabo načel pri ostalih nevroloških obolenjih in poškodbah. Z omejevanjem spodbujajoča terapija (CI terapija) predstavlja velik premik paradigme v tradicionalni rehabilitaciji nevroloških bolnikov, saj poudarja orientacijo k vsakodnevnim nalogam, vedenjiskim tehnikam, koncentrirani in ponavljajoči se praksi in drugimi značilnostim osvajanja novih veščin. Z namenom promoviranja razumevanja in primerne uporabe CI terapije v klinični praksi je raziskovalna skupina UAB pod vodstvom Dr. Taub-a razvila program usposabljanja za zdravstvene delavce in sodelavce, ki imajo interes uvajanja CI terapevtskih programov okrevanja zgornjih in spodnjih udov pri osebah po možganski kapi in ostalih nevroloških stanjih. Program usposabljanja je sestavljen iz teoretične podlage kateri sledijo laboratorijske vaje osredotočene na aplikacijo CI terapije za odrasle - izboljšanje funkcij zgornjega in spodnjega uda- ter otroke - izboljšanje funkcij zgornjega uda.

Opis programa usposabljanja

UAB program usposabljanja uporabe CI terapije je oblikovan za fizioterapevte in delovne terapevte, ki imajo željo razvoja CI terapevtskih programov v njihovih kliničnih okoljih. Fokus tečaja je usmerjen v rehabiltacijo zgornjih in spodnjih udov pri odraslih v kronični fazi po možganski kapi in pridobljeni možganski poškodbi ter v rehabilitacijo otrok s hemiparezo kot posledica cerebralne paralize ali ostalih nevroloških stanj. Kljub temu, da je program usposabljanja primarno razvit za klinično osebje, je primeren tudi za znanstvenike, ki želijo izvajati raziskave o učinkovitosti CI terapije v raziskovalnem okolju. Udeleženci, ki sodelujejo na tečaju morajo imeti osnovno razumevanje in klinične kompetence rehabilitacijskih strategij okrevanja oseb z nevrološko simptomatiko.

Razumevanje CI terapije

Program usposabljanja traja 5 dni in je usmerjen na protokol CI terapije. Na koncu programa bodo udeleženci razumeli utemeljitev in mehaniko izvajanja postopkov protokola CI terapije ter njene teoretične in podatkovne podlage. Učne dejavnosti vključujejo predavanja, razprave, demostracije in klinične priložnosti za izvajanje tehnik na klientih pod nadzorom članov razikovalne skupine UAB CI terapije. Vsi udeleženci dobijo obsežno in skripto s podrobnimi navodili vključno z izbranimi raziskovalnimi članki ter natančnim opisom kliničnih testov in terapevtskih postopkov.

Cilji programa usposabljanja

Po koncu programa bodo udeleženci zmogli:

 1. Opisati znanstvene podlage za izboljšanje motoričnih funkcij s pomočjo CI terapije.
 2. Razpravljati o predhodnih znanstvenih dokazih povezanih s CI terapijo.
 3. Natančno opisati tehnike, ki sestavljajo protokol CI terapije.
Program

Dan 1

7.30 - 8.00 Registracija
8.00 - 8.30 Dobrodošlica; Uvod; Pregled programa usposabljanja
8.30 - 10.45 Kaj je CI terapija? Uvod v protokol CI terapije; Zgodovina CI terapije: Teoretična ozadja
10.45 - 11.00 odmor
11.00 - 12.00 Zgodnje raziskave na ljudeh na UAB Taub in sod. 1993
 • Kasnejše študije (+ 5 pogojev)
 • Fitness Control
 • Študija dejavnikov
12.00 - 13.15 kosilo
13.15 - 15.00 Novejše študije na ljudeh
 • EXCITE
 • TBI študija
 • AutoCITE
 • Tele-AutoCITE
 • MS
 • LE (zgodnje delo)
 • BRAVE Protokol
15.00 - 15.15 odmor
15.15 - 16.00 Vključevalni kriteriji; Terapevtski pregledi 
16.00 - 17.00 Motor Activity Log

Dan 2

8.30 - 10.00 Oblikovanje (Shaping) / Trening nalog
10.00 - 10.15 odmor
10.15 - 12.00 Prenosni paket: Vedenjska pogodba; Domači dnevnik, Dodelitev domačih aktivnosti; Domača naloga
12.00 - 13.00 kosilo
13.00 - 14.30 Ostale aplikacije
14.30 - 15.00 odmor
15.00 - 17.00 UE laboratorijske vaje

Dan 3

8.00 - 11.30 UE Laboratorijske vaje: Klinične vaje in obravnava klienta: Motor Activity Log, Vedenjska pogodba; Oblikovanje (Shaping)
11.30 - 12.30 kosilo
12.30 - 17.00 LE Protokol: Motor Activity Log in ostali testi; Oblikovanje (Shaping);
Prenosni paket

Dan 4

8.00 - 11.30 LE Laboratorijske vaje: Klinične vaje in obravnava klienta: Motor Activity Log, Vedenjska pogodba; Oblikovanje (Shaping)
11.30 - 12.30 kosilo
12.30 - 17.00 Pediatrični CI terapevtski protokol: Pediatrični Motor Activity Log in ostala testiranja; Oblikovanje (Shaping);
Prenosni paket

Dan 5

8.00 - 11.00 Pediatrične Laboratorijske vaje: Klinične vaje in obravnava klienta: Motor Activity Log, Vedenjska pogodba; Oblikovanje (Shaping)
11.00 - 12.00 Ureditev klinike za CI terapijo (Q in A)
12.00 - 14.00 Q in A fakultativni trening

 

Vodja programa usposabljanja

David M. Morris, PT, PhD, FAPTA je profesor in predstojnik oddelka za fizioterapijo na Univerzi v Alabami v Birmingham-u, ZDA. Ima več kot 36 let kliničnih izkušenj v preiskovanju, ocenjevanju in izvajanju intervencij odraslih z nevro-mišičnimi obolenji. Morris se je pridružil CI raziskovalnemu projektu leta 1994. Vse od takrat je aktiven v razvoju CI terapije, sodeloval je v številnih raziskovalnih projektih uporabe CI terapije v kliničnih praksah. Po celem svetu je vodil številne programe usposabljanja za klinične raziskovalce in ostale rehabilitacijske profesionalce, ki so bili zainteresirani v uveljavljanje CI programov v njihova klinična okolja. Morris je bil sodelujoči direktor usposabljanja (z Dr. Taub-om) v raziskovalnem več lokacijskem projektu, (6 laboratorijev) - projekt EXCITE, ki je proučeval učinkovitost CI terapije pri pacientih po možganski kapi v sub-akutni fazi okrevanja.

Več informacij in prijavnico dobite na tej povezavi.

 

Natisni

Senzorna integracija

Združenje za senzorno integracijo

vas vabi na strokovno izobraževanje

» Senzorna integracija «

 

 

1. modul:

 • SI 101 »Uvod«  (ZSI 16 ur predavanj):   27. in 28. marec 2020
 • SI 102 »Teorija« (CLASI 30 ur predavanj preko spleta + GSIÖ 18 predavanj):  22. do 24. maj 2020

Nadaljevanje je namenjeno le delovnim terapevtom,  fizioterapevtom in logopedom:

2. modul:

 • SI 201 »Ocenjevanje iz ASI perspektive« (CLASI 30 ur predavanj preko spleta)
 • SI 202 »ASI ocenjevanje v praksi®« (GSIÖ 5 dni oz. 30 ur predavanj) - jeseni 2020

3. modul:

 • SI301 »Od ocenjevanja do interpretacije« (CLASI 30 ur preko spleta)
 • SI 302 »ASI obravnava« (CLASI 30 ur predavanj preko spleta in GSIÖ 30 ur predavanj) - začetek leta 2021

Izobraževanje SI je kombinacija predavanj »on site« in predavanj preko spleta.

 • »Uvod« predavajo strokovne sodelavke Združenja za senzorno integracijo. Predavanje je v slovenskem jeziku.
 • Predavanja »on site« izvaja mag. Elisabeth Sőchting, delovna terapevtka in magistra psihologije iz Avstrije. Terapijo senzorne integracije po principih Ayres-ove izvaja že od leta 1990. Ves čas intenzivno sodeluje s strokovnjaki (učenci dr. Ayres-ove) iz ZDA, kjer je tudi pridobila SI certifikate. Predavanja so v angleškem jeziku.
 • Predavanja preko spleta so v domeni CLASI, kjer predavajo ASI terapevti in predavatelji. Predavanja so v angleškem jeziku.

 

Za zaključek izobraževanja je obvezna 95% prisotnost in opravljene obveznosti po zaključenem sklopu.

Vsak udeleženec dobi potrdilo ZSI in GSIÖ o zaključenem izobraževanju senzorne integracije, ki je ovrednoteno z ETCS s strani Zbornice delovnih terapevtov Slovenije.

KOTIZACIJA:

1. modul:

 • SI 101 »Uvod«  - 250 €
 • SI 102 »Teorija« -  CLASI 230 $ + GSIÖ 300 €

2. modul:

 • SI 201 - CLASI 230 $
 • SI 202 – GSIÖ 650 €

3. modul:

 • SI301 CLASI 230 $
 • SI 302 CLASI 230 $ + GSIÖ 650 €

 

Kotizacija vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo ter okrepčilo med odmorom (kava in prigrizki). Število mest je omejeno.
 
Prijavo potrdite s plačilom akontacije v višini 200 € plačate najkasneje do 1. 3. 2020 na:

 • Združenje za senzorno integracijo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, TRR: 0205 3025 9692 273.

 

Pri plačilu obvezno navedite vaš ime in priimek. Akontacija se v primeru neudeležbe na seminarju ne vrača (razen, če je izobraževanje odpovedano s strani Združenja).
Akontacija se všteje v ceno izobraževanja. 

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na izobraževanju!

V kolikor se na izobraževanje prijavite in se le-tega ne udeležite, si pridržujemo pravico do obračuna 50 % kotizacije.
V primeru, da ne bo dovolj prijavljenih udeležencev, izobraževanja ne bomo izvedli. V tem primeru Združenje za senzorno integracijo plačan znesek v celoti povrne plačniku.
 
Prijavnico na izobraževanje s popolnimi podatki pošljite po pošti na naslov Združenje za senzorno integracijo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana ali skeniranega na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vabimo vas tudi k ogledu naše spletne strani
http://senzornaintegracijaslovenija.weebly.com/

 

V pričakovanju vaše udeležbe vas prijazno pozdravljamo.

Marijana Markovič
Predsednica ZSI

 

Prijavnica

 

Natisni

ESI® - Evaluation of Social Inteaction Skills | OSI - Ocena socialne interakcije

Zbornica delovnih terapevtov
in
UKC Ljubljana - Nevrološka klinika

organizirata strokovno izobraževanje z naslovom

ESI® - Evaluation of Social Inteaction Skills
OSI - Ocena socialne interakcije

 

Datum: 17. - 19. november 2020
Lokacija: Univerzitetni klinični center Ljubljana - Nevrološka klinika,
Zaloška cesta 2, Ljubljana


Izobraževanje je namenjeno delovnim terapevtom in bo potekalo v angleškem jeziku.

Izvajalka: Mette Søndergaard

 

 

Program:

Torek, 17. november 2020

8.00 - 8.30 Registracija
8.30 - 9.00 Uvod
9.00 - 9.50 Priprava na ocenjevanje (1. in 2. sklop) - administrativna
9.50 - 10.10 Odmor
10.10 - 10.55 Priprava na ocenjevanje (3. sklop) - administrativna
10.55 - 12.05 Pregled ocenjevalnih kriterijev in uvod v spretnosti
12.05 - 13.05 Kosilo
13.05 - 15.05 Ocenjevanje: Sam
15.05 - 15.25 Odmor
15.25 - 16.25 Diskusija o rezultatih: Sam
16.25 - 17.00 ESI: ocenjevanje na osnovi dokazov

Domača naloga: preberi 6. in 7. poglavje v Priročniku ter prilogo z naslovom: Primeri ocenjevanje ESI.

Sreda, 18. november 2020

8.30 - 9.30 Uvod v kalibracijski postopek in opazovanje naloge: Christopher
9.30 - 10.05 Odmor
10.05 - 10.50 Diskusija o rezultatih: Christopher
10.50 - 11.00 Krajši odmor
11.00 - 11.45 Dokumentiranje rezultatov ocenjevanja in postavitev ciljev obravnave
11.45 - 12.45 Odmor za kosilo
12.45 - 15.35 Opazovanje dveh nalog: Bill
15.35 - 15.55 Odmor
15.55 - 17.00 Diskusija o rezultatih: Bill

Domača naloga: Preberi 8.in 9. poglavje v Priročniku 1.

Četrtek, 19. november 2020

8.00 - 8.35 Razlaga rezultatov ocenjevanja in pregled zanesljivosti ocenjevalca
8.35 - 9.55 Opazovanje naloge: Dieter
9.55 - 10.15 Odmor
10.15 - 10.50 Diskusija rezultatov: Dieter
10.50 - 11.35 Dokumentiranje rezultatov obravnave in načrtovanje terapevtskega programa
11.35 - 11.45 Načrtovanje opazovanja »v živo«
11.45 - 12.45 Kosilo
12.45 - 14.30 Zaključno opazovanje: primer »v živo« (dve nalogi)
14.30 - 14.50 Odmor
14.50 - 15.25 Diskusija zaključnega primera
15.25 - 15.30 Vrednotenje sprememb: Ben
15.30 - 15.50 Proces kalibracije (navodila)
15.50 - 16.30 Integracija OMPS-a v delovnem okolju in zaključne misli

Domača naloga: po tečaju oceni 10 oseb (poglej navodila za kalibracijo)

 

Kotizacija:

 • 800 eurov za člane ZDTS*
 • 1040 eurov za nečlane ZDTS

Kotizacija vključuje prigrizke med odmori, kosilo, gradiva, potrdilo o udeležbi. Gradivo za tečaj vsebuje priročnika, statistični program in kalibracijski postopek.  Licenco za uporabo testa prejme terapevt od urada AMPS® po uspešno zaključeni kalibraciji.

* Uveljavljanje ugodnosti članstva se lahko koristi po enem letu rednega plačevanja članarine.

 

Minimalno število udeležencev za izvedbo izobraževanja je 15. Prijave zbiramo do 15. septembra 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. V primeru kasnejše odjave si ZDTS pridržuje pravico do izstavitve računa v višini 400€.

Nadaljnja navodila sledijo 2 tedna pred izvedbo tečaja.

 

Prijavnica

 

Natisni

31. dnevi rehabilitacijske medicine: Izboljšave v klinični praksi

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
in
Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino,
Medicinska fakulteta, UNI LJ

organizirata delavnico

Izboljšave v klinični praksi

 

Datum: 19. in 20. marec 2020
Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča,
Linhartova 51, Ljubljana (predavalnica v 4. nadstropju

 

 

 

Četrtek, 19. marec 2020

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9.00 - 9.05 Uvodni pozdrav  
9.05 - 10.00 Musculoskeletal Ultrasound: An Irrevocable Piece of Physical and Rehabilitation Medicine Prof. Levent Özçakar (Turčija)
10.00 - 10.20 Izboljšave klinične prakse v rehabilitacijski e-medicini Dr. Dušan Čelan, dr. med.,
Luka Šošić, dr. med.,
prim. izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež, dr. med.
10.20 - 10.40 Brezšivna skrb ob odpustu z bolnišnične obravnave na URI – Soča Demetrij Petrica, mag. farm., spec. klin. farm.
10.40 - 10.50 Razprava  
10.50 - 11.10 Odmor  
11.10 - 11.30 Izboljšave za zagotavljanje varnih in učinkovitejših programov rehabilitacije pri gibalno oviranih Prim. Tatjana Erjavec, dr. med.,
Marijana Žen Jurančič, dr. med.
Bernarda Hafner, dipl. fiziot.,
Branka Vipavec, DMS.,
Ksenija Karan, DMS
11.30 - 11.50 Prehabilitacija v kirurgiji Doc. dr. Nataša Kos, dr. med.,
Maja Frangež, dr. med.
11.50 - 12.10 Podaljšana poklicna rehabilitacija Prim. Bojan Pelhan, dr. med.,
Metka Teržan, dr. med.,
Marko Sremec, dr. med.
12.10 - 12.30 Za pridobivanje novih znanj ni nikoli prepozno Petkovšek Gregorin Romana, mag. zdr. neg.
12.30 - 12.50 Prikaz nekaterih učinkovitih sodobnih pristopov kliničnopsihološke obravnave v celostni rehabilitaciji Nina Bras Meglič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.,
Maja Jurjevčič Tržan, univ. dipl. psih.,
dr. Martina Bürger Lazar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.,
Nika Jalšovec, univ. dipl. psih.,
Saša Jerko, univ. dipl. psih.
12.50 - 13.00 Razprava  
13.00 - 14.00 Kosilo  
14.00 - 14.20 Program za nadomestno komunikacijo pri odraslih Doc. dr. Metka Moharić, dr. med.,
Maja Ogrin, spec. klin. log.,
Špela Pirc, mag. prof. logop. in surdped.,
asist. dr. Mojca Debeljak, univ. dipl. inž. el., asistent z dok.,
Katja Galič Brancelj, dipl. DT,
David Brecelj, dipl. DT,
Tara Klun, mag. psih.
14.20 - 14.40 Učinkovitost uporabe komunikacije z izmenjavo slik (PECS) kot strategije nadomestne in dopolnilne komunikacije pri otrocih z nevrološkimi motnjami - pregled literature Nika Jelenc, mag. prof. logop. in surdoped.,
Barbara Korošec, spec. klin. logop.
14.40 - 15.00 Novi pristopi v obravnavi nevrogenih motenj požiranja Marjeta Trček Kavčič, mag. prof. logop. in surdoped., mag. prof. spec. in reh. ped.,
Špela Pirc, mag. prof. logop. in surdoped.,
Patricija Širca Ule, prof. spec. in reh. ped.
15.00 - 15.20 Učinkovitost kognitivnega pristopa v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti pri otrocih: pregledni članek Doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.,
Simona Korelc, dipl. DT
15.20 - 15.40 Izboljšanje zmožnosti gibanja po selektivni dorzalni rizotomiji pri otrocih s cerebralno paralizo Jemec Štukl Irena, dipl. fiziot.,
prim. Hermina Damjan, dr. med.,
doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.
15.40 - 16.00 Izboljšave socialnega dela v programih celostne rehabilitacije Špela Malečihar, univ. dipl. soc. delavka,
Tanja Korošec, univ. dipl. soc. delavka
16.00 - 16.15 Razprava  

Petek, 20. marec 2020

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9.00 - 9.20 Skupinska vadba namenskih aktivnosti v rehabilitaciji po možganski kapi Doc. dr. Nataša Bizovičar, dr. med., znan. sod.,
Marko Rudolf, dipl. fiziot.,
Katarina Košir, dipl. del. ter.,
Ina Knez, univ. dipl. soc. del.,
Patricija Širca Ule, mag. prof. logo. surdo.,
Vesna Mlinarič Lešnik, uni. dipl. psih.,
doc. dr. Nika Goljar, dr. med.
9.20 - 9.40 Izboljšave v klinični praksi pri osebah z okvaro hrbtenjače Prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. med.,
Bojan Čeru, dipl. fiziot.,
Janez Špoljar, mag. fiziot.,
Urša Miklič, dipl. del. ter.,
Tanja Štefančič Smisl, dipl. del. ter.,
Petra Grabner, dipl. del. ter.,
Anja Vesenjak, dipl. del. ter.,
Tibor Kafel, dipl. del. ter.,
Martina Simeunović, dipl. med. ses.,
Katja Hribar, dipl. med. ses.,
Vanja Skok, univ. dipl. soc. del.
9.40 - 10.00 Robotsko podprta delovno-terapevtska obravnava zgornjega uda nevroloških bolnikov: pregled literature in študija primera Dr. Lea Šuc, MSc., dipl,. del. ter.,
Marko Vidovič, mag. kin., dipl. del. ter.,
Julija Ocepek, MSc., dipl. del. ter.
10.00 - 10.20 Analiza hoje s sistemom G-walk pri osebi z okvaro osrednjega živčevja v klinični praksi Ana Špoljar, dipl. fiziot.,
Zdenka Zupanc - Starič, dipl. fiziot.,
viš. pred. Maja Povše, univ. dipl. ped., viš. fiziot.,
mag. Klemen Grabljevec, dr. med.
10.20 - 10.40 Uspešnost načrtovanja programa delovne terapije s pomočjo vprašalnika AMSQ pri osebah z multiplo sklerozo Alma Hukić, dipl. del. ter.,
Dejana Zajc, dipl. del. ter.,
spec., Anja Udovčić Pertot, dr. med.,
mag. Klemen Grabljevec, dr. med.,
10.40 - 10.50 Razprava  
10.50 - 11.10 Odmor  
11.10 - 11.30 Uvajanje multidisciplinarne obravnave oseb z fibromialgijo v ZD Nova Gorica Jurij Karapandža, dr. med.,
Barbaro Lemut, dipl. FT
11.30 - 11.50 Novosti pri rehabilitacijski obravnavi oseb s poškodbo kit iztegovalk v conah I – IX Veronika Potočnik, dr. med.,
Urška Drolc, dipl. DT
11.50 - 12.10 Primerjava Bergove lestvice za oceno ravnotežja in testov hoje z indeksom premičnosti de Morton pri pacientih z mišično-skeletnimi okvarami Aleksander Zupanc, mag. fiziot.,
izr. prof. dr. Gaj Vidmar, univ. dipl. psih.,
doc. dr. Primož Novak, dr. med.,
doc. dr. Urška Puh, dipl. fiziot.
12.10 - 12.30 Ocenjevanje krna pri pacientih po amputaciji spodnjega uda prof. dr. Helena Burger, dr. med.,
Urška Zupanc, dr. med., Andrej Bavec, dr. med.
12.30 - 12.50 Novost pri obravnavi bolečine v križu – GammaSwing Mateja Lukšič Gorjanc, dr. med.
12.50 - 13.05 Razprava  

 

V četrtek, 19. marca 2020 bo od 14.00 - 16.00
organizirana delavnica z naslovom:

US IMAGING AND GUIDANCE FOR INTERVENTIONAL PHYSIATRY

Delavnico bo vodil vabljeni predavatelj

Prof. Levent Özçakar,
Hacettepe University Medical School,
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey.

Delavnica bo potekala v obliki predstavitve
(Power-point in prikaz na preiskovancu v živo s projekcijo).

Kraj:
URI – Soča, stavba Vrtnica, kletna sejna soba.

Število udeležencev je omejeno na 20.
Vrstni red prijav bo upoštevan glede na datum prijave.

Zaželeno je poznavanje osnov UZ mišično-skeletnega sistema (ni obvezno).

Splošne informacije:

Srečanje je namenjeno zdravnikom specialistom in specializantom družinske medicine, fizikalne in rehabilitacijske medicine, ortopedije, travmatologije, nevrologije, nevrokirurgije in drugim zdravstvenim delavcem (vsem članom rehabilitacijskih timov) ter ostalim strokovnjakom, ki delajo v rehabilitaciji.

Strokovni vodji srečanja:

 • prof. dr. Helena Burger, dr. med.
 • doc. dr. Nika Goljar, dr. med.

Srečanje bo potekalo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča (URI - Soča), Linhartova 51, Ljubljana (predavalnica v 4. nadstropju).

 

Kotizacija (DDV je vključen):

  do 20. 2. 2020 po 20. 2. 2020
- za oba dneva 250 Eur 350 Eur
- za en dan 200 Eur 300 Eur
- za specializante in sekundarije 150 Eur 250 Eur
- za tiste, ki se bodo udeležili samo UZ delavnice 30 Eur 50 Eur

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun inštituta 01100-6030278088 pri UJP, sklic SI008626.

V 8. dneh po prejetem predplačilu kotizacije vam bomo poslali avansni račun, račun pa v 8. dneh po zaključenem strokovnem srečanju. Kotizacija vključuje zbornik (suplement revije Rehabilitacija), predavanja, udeležbo na delavnici, kosilo ter prigrizke in napitke v odmorih ter potrdilo o udeležbi.

 

Prijave in informacije:

Ela Loparič, URI - Soča
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/4758 441
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odjavite se lahko do vključno 5. 3. 2020. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške seminarja v višini polne kotizacije.

 

Prijavnica

 

Natisni

Od aktivnosti do sodelovanja - Delovnoterapevtska obravnava nevrološkega bolnika

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča
in
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

organizirata učne delavnice

Od aktivnosti do sodelovanja -
Delovnoterapevtska obravnava nevrološkega bolnika

Podaljšan rok prijave! (6. marec 2020)

 

MODUL I - 16. in 17. marec 2020  
35ur kontaktnega dela, 10 ur samostojnega dela / 1,5 ECTS
Normalni razvoj čutno gibalnega sistema (ČGS)
Patološki razvoj ČGS
Normalni razvoj zaznavno spoznavnih funkcij (ZSF)
Patološki razvoj ZSF
Prepoznavanje simptomov patoloških vzorcev gibanja
Razvoj asimetrije v gibanju in drži
MODUL II - april 2020
35 ur kontaktnega dela, 10 ur samostojnega dela /1,5 ECTS

Ocenjevanje na nivoju telesnih funkcij, aktivnosti in sodelovanja
- Zgodnje otroško obdobje
- Mladostnik
- Odrasla oseba z okvaro/boleznijo osrednjega živčevja

MODUL III - maj 2020 
45 ur kontaktnega dela, 10 ur samostojnega dela / 2 ECTS
- Pristopi obravnave osebe z nevrološko okvaro na nivoju telesnih funkcij
- Vodena akt. na področju ožjih dnevnih aktivnosti, igre, prostega časa
- Prenos v okolje, prilagoditev ožjega okolja, izvedbe aktivnosti


MODUL IV - junij 2020
22 ur kontaktnega dela, 9 ur samostojnega dela / 1 ECTS Vloga podporne tehnologije za samostojno življenje
Zaključno preverjanje znanja – praktični in pisni izpit 

Komu je delavnica namenjena?

Delovnim terapevtom, ki obravnavajo osebe z nevrološko okvaro – otroke z motnjo v razvoju in odrasle z nevrološko boleznijo ali okvaro.

 

Oblike dela:

Moduli bodo potekali v obliki predavanj, demonstracij in praktičnega dela. Celotna delavnica (vsi štirje moduli) obsega 132 kontaktnih ur in 39 ur samostojnega dela, kar znaša  6 ECTS. Izobraževanje vključuje pisno in ustno preverjanje znanje.

Udeležite se lahko posameznih modulov. Za priznanje celotnega izobraževanja, je potrebno opraviti vse štiri module z opravljenim zaključnim preverjanjem znanja.

 

Organizator:

 • Zbornica delovnih terapevtov Slovenije – strokovno združenje
 • Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

 

Izvajalke:

 • dr. Lea Šuc, MSc, dipl.del ter. RNO, Bobath Senior Tutor,
 • Zdenka Pihlar, RNO, dipl.del.ter., predavateljica delovne terapije,
 • Julija Ocepek, MSc ,dipl.del.ter,
 • Sodelavke Univerzitetnega Rehabilitacijskega Inštituta URI - Soča

 

Kotizacija:

  ČLANI NEČLANI
Modul I 180 € 250 €
Modul II 180 € 250 €
Modul III 230 € 350 €
Modul IV 110 € 150 €
Celotno izobraževanje (vsi 4 moduli) 700 € 1000 €

* lahko se opravi posamezen modul, vendar se prizna celotno modularno izobraževanje le tistim, ki bodo opravili vse module in zaključni pisni ter praktični izpit.

 

Kotizacijo plačate na TRR št.:

SI56 0203 1001 5242 778 odprt pri NLB.
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Linhartova 51, Ljubljana

 

Rok prijave:

6. marec 2020

Število udeležencev je omejeno. Upoštevali bomo vrstni red prijav.

 

Prijave pošljite na naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Prijavnica

Preberite več

Natisni

ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • m:  041 / 966 549
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Uradne ure:
  petek - ponedeljek,
  od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si