10. kongres delovnih terapevtov Slovenije - Predstavitev in prijavnica

»DELOVNA TERAPIJA - NOVE PRILOŽNOSTI« 
10. kongres delovnih terapevtov Slovenije

 Portorož, Grand hotel Bernardin
9. in 10. maj 2022

 

Kotizacija:

Cenik Celoten kongres Ponedeljek Torek
Člani* 230,00 150,00 150,00
Nečlani  330,00  230,00  230,00
Študenti / upokojenci  100,00  50,00  50,00

Vse cene se v EUR
* Člani ZDTS z redno plačano članarino zadnji dve leti

 

Rok za prijavo:

Prijava je možna do 20. aprila 2022.
Kotizacija se plača po izstavitvi računa, na TRR ZDTS SI56 02031-0015242778, s pripisom za kongres in številko računa.

Pisna odjava preko e-pošte brez stroškov je možna do 30. aprila 2022, po tem datumu se vam zaračuna celotno kotizacijo.

 

Prijavnica


Scan prijavnice pošljite na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Program 10. kongresa delovnih terapevtov Slovenije »Delovna terapija - Nove priložnosti«:

Ponedeljek, 9. maj 2022
8.00 - 9.00 Registracija
9.00 - 10.00 Svečana otvoritev
10.00 - 11.00 Vabljeno predavanje: Katarina Galof
11.00 - 11.30 Odmor in razstavljalci

SKLOP 1 - Moderatorka: Urša Bratun

11.30 - 11.45 Uporaba delovnoterapevtskih ocenjevanj pri obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju v sloveniji,
Alenka Plemelj Mohorič
11.45 - 12.00 Samoocena kompetenc za izvajanje delovnoterapevtske obravnave na domu,
Urša Bratun in Katarina Galof 
12.00 - 12.15 Prilagoditve domačega okolja - ocena potencialnih ovir v domačem okolju, pri osebah po amputaciji spodnjega uda,
Tonja Robida in Helena Burger 
12.15 - 12.30 Znanje prve pomoči med slovenskimi delovnimi terapevti,
Alenka Oven in Damjan Slabe 
12.30 - 12.45 Procesna metoda v delovni terapiji,
Sara Črepinšek in Nika Draksler 
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo in razstavljavci 

SKLOP 2 - Moderatorki: Julija Ocepek in Alenka Oven

14.15 - 14.30 Werbeck metoda oziroma delo po načelih šole za odkrivanje glasu,
Martina Lenček in Zdenka Pihlar 
Ali ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja ponuja uspešno rehabilitacijo in s tem nove priložnosti?
Barbara Harc 
14.30 - 14.45 Športni ples na invalidskem vozičku kot okupacija,
Sara Štirn in Alenka Oven 
Življenjsko ravnovesje in stres pri osebah s težavami v duševnem zdravju ter osebah brez težav v duševnem zdravju,
Mateja Kavčič Tadeja Mrak, Darja Poljanec in Saša Pisk 
14.45 - 15.00 Delovnoterapevtsko ocenjevanje gibalno oviranih posameznikov za pridobitev psa pomočnika,
Vidmar Marta in Nataša Ogrin Jurjevič 
Izzivi, s katerimi se spopadajo posamezniki z bipolarno motnjo na delovnem mestu: pregledni članek,
Alen Vukalić 
15.00 - 15.30 Odmor in razstavljalci

 

15.30 - 17.00 DELAVNICE 
Delavnica št. 1 Od besede do zgodbe, 
Lea dekleva in Vida Lovše
Delavnica št. 2 Kaj pomeni dobro sedenje v aktivnem vozičku?, 
Petra Grabner, Urša Miklič, Tanja Štefančič Smisl, Anja Vesenjak in Tibor Kafel
Delavnica št. 3 Risanje reke po modelu KAWA kot ocenjevalna metoda v delovnoterapevtski praksi, 
Barbara Osolnik in Helena Grilj
Delavnica št. 4 S podporno tehnologijo do večje vključenosti v aktivnost, 
Andreja Škorjanc Marinč in Silva Bajde
Delavnica št. 5 Presejalni instrument za ocenjevanje človekove okupacije,
Urška Jovanović, Breda Dolničar in Nevenka Gričar
18.15 - 22.00 Prostočasne aktivnosti s pogostitvijo
- - - - -
Torek, 10. maj 2022
8.00 - 9.00 Registracija
9.00 - 10.00 Vabljeno predavanje: Anu Söderström, COTEC President
10.00 - 10.30 Odmor in razstavljalci

SKLOP 3 - Moderatorka: Andreja Švajger

10.30 - 10.45 Delovni terapevt kot del integriranega pristopa oskrbe starih ljudi v domačem okolju,
Petra Boh
10.45 - 11.00 Uporaba multisenzorne sobe – Snoezelen v interdisciplinarnem programu za paciente s kronično ne-rakavo bolečino,
Helena Grilj, Barbara Osolnik, Marko Vidovič in Andreja Švajger
11.00 - 11.15 Delovnoterapevtska obravnava uporabnika v mobilni enoti centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
Breda Dolničar
11.15 - 11.30 Lestvica doseganja ciljev v delovni terapiji pri rehabilitaciji odraslih,
Andreja Platnar, Nuša Koban Čugura, Lea Gabrovšek, Nika Gombač, Anita Merhar, Primož Novak, Nataša Ogrin Jurjevič, Zdenka Prosič in Lea Šuc
11.30 - 11.45 Plesno gibalna aktivnost v skupnosti – izziv in nove priložnosti,
Petra Vӧrӧš in Zdenka Pihlar
11.45 - 12.00 Kako osebe z motnjami vida ob vstopu na trg dela opišejo prioritete in težave v izvajanju dejavnosti,
Andreja Švajger in Lea Šuc
12.15 - 13.30 Odmor za kosilo in razstavljalci

 

SKLOP 4 - Moderatorki: Nevenka Gričar in Breda Dolničar

13.30 - 13.45 Vpliv didaktičnih iger na motorične in spoznavne sposobnosti pri osebah z demenco,
Nina Logar in Marija Tomšič
Video modeliranje pri otroku z motnjo avtističnega spektra,
Staša Meglič
13.45 - 14.00 Domače okolje varuje osebe z demenco,
Evelina Plohl in Marija Tomšič
Motivacija otrok s spektroavtistično motnjo pri plezalnih aktivnostih,
Veronika meke in Nevenka Gričar
14.00 - 14.15 Osebe z demenco in snoezelen »soba za sprostitev«,
Meta Rojšek Breznik
Sodelovanje v okviru BOBATH koncepta in terapije senzorne integracije,
Nina Banovec, Nevenka Gričar, Simona Jelnikar, Lea Šuc
14.15 - 14.45 Odmor in razstavljalci

 

15.00 - 16.30 DELAVNICE 
Delavnica št. 1 Prepoznavanje in ocenjevanje motenj senzorne integracije,
Nevenka Gričar in Jerneja Čretnik
Delavnica št. 2 Pablo Tyromotion – predstavitev naprave, uporaba in izkušnje v klinični praksi,
Metka Javh, Katarina Košir in Tina Tinkara Jeras
Robotsko podprta terapija v rehabilitaciji roke,
Tibor Kafel, Jerneja Debevc in Marko Vidovič
Delavnica št. 3 Uporaba Wolfovega testa motoričnih funkcij v delovni terapiji,
Katarina Košir, Tina Tinkara Jeras in Slavi Kotnik
Uporaba funkcijskega testa zgornjega uda v delovni terapiji,
Jerneja Debevc, Lea Gabrovšek, Tibor Kafel in Marko Vidovič
Delavnica št. 4 Predstavitev četrte izdaje Kohlmanovega ocenjevanja življenjskih spretnosti,
Lea Korbar, Andreja Ličef in Alenka Plemelj Mohorič
Delavnica št. 5 Komunikacijska skupina,
Matej Kraner in Dušanka Nahtigal
16.45 - 17.00 Predstavitev nagrajenega plakata
17.00 - 17.30 Zaključne misli

Predstavitev plakatov

Glasovanje bo potekalo v času kongresa; v ponedeljek in torek do 15.00 ure

 1. NOVO – OCENJEVANJE PRIMANJKLJAJEV SENZORNE INTEGRACIJE PRI OTROCIH, Katja Godnič in Anka Gerbec
 2. PROSTOČASOVNE AKTIVNOSTI V ZAVODU ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DORNAVA, Jerneja Lesjak in Špela Meznarič
 3. UPORABA OCENJEVALNEGA INSTRUMENTA PACS V SLOVENSKEM PROSTORU, Anita Merhar, Anja Snedic, Darinka Brezovar, Simona Korelc, Benjamin Trontelj, Andreja Istenič, Jana Brodnik in Katja Groleger Sršen
 4. UČINKI ROBOTIZIRANE VADBE ZGORNJEGA UDA PRI PACIENTU V KRONIČNI FAZI OKREVANJA PO MOŽGANSKI KAPI, Julija Ocepek, Marko Vidovič in Lea Šuc
 5. VLOGA DELOVNEGA TERAPEVTA V PROJEKTU PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA, Aleksandra Poniž Rupnik
 6. NAČRTOVANJE IN IZVEDBA DELOVNOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE PRI PACIENTSKI S SISTEMSKO SKLEROZO, Zdenka Prosič in Andreja Platnar
 7. PRIPRAVA OTROK IN MLADOSTNIKOV ZA VARNO VOŽNJO V PROMETU, Tamara Svete
 8. KAJ POČIVALNIK OMOGOČI OSEBAM S TEŽKO GIBALNO OVIRANOSTJO?, Nataša Šinkovec in Silva Bajde
 9. KAJ UPORABNIKOM OMOGOČAJO AKTIVNI VOZIČKI?, Tanja Štefančič Smisl, Petra Grabner, Urša Miklič, Anja Vesenjak in Tibor Kafel
 10. NAJ BESEDA SPOLNOST V DELOVNI TERAPIJI NE BO TABU!, Anja Vesenjak, Petra Grabner, Tibor Kafel, Urša Miklič, Tanja Štefančič Smisel in Nataša Puzić Ravnjak
 11. MODEL OBRAVNAVE V PROGRAMU NADOMESTNEGA SPORAZUMEVANJA ZA ODRASLE NA UNIVERZITETNEM REHABILITACIJSKEM INŠTITUTU SOČA, Dejana Zajc, Alma Hukić, Katja Perme Sušnik, Marta Vidmar, Polonca Rogelj, Gabriela Češarek Vučko in Sonja Šmid
 12. ANALIZA OBRAZCA OBRAVNAVE PACIENTOV PRI GOSPODINJSKIH AKTIVNOSTIH, Laura Kostanjšek, Tanja Robida, Sara Rupnik Mihelčič, Agata Križnar

 

Prijavnica

 

 

Natisni

ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • m:  041 / 966 549
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Uradne ure:
  petek - ponedeljek,
  od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si