Plan izobraževanj 2018

Plan izobraževanj Zbornice delovnih terapevtov Slovenije - strokovnega združenja za leto 2018:

 

 1. 9. Kongres delovnih terapevtov z naslovom »Iz teorije v prakso«;
  Ljubljana, 25. in 26. 10. 2018
 2. GAS (Goal Attainment Scale) - lestvica doseganja ciljev
  (maj  2018)
 3. SSI (School Setting Interview)
  (jesen 2018)
 4. ToP - test igrivosti
  (jesen 2018)
 5. Vodena aktivnost - specifika področja dela delovnega terapevta
  (16.1.2018)
 6. Iz teorije v prakso - prenos bio-psiho-socialnih DT modelov v klinično prakso
  (23. in 24.2.2018)
 7. Od aktivnosti do sodelovanja - delovnoterapevtska obravnava nevrološkega  bolnika
  (marec, april, maj, junij  2018)
 8. Temeljna načela za izvedbo programa Terapije s pomočjo psa - uvodna učna delavnica  
  (marec 2018)
 9. Funkcijsko usposabljanje s pomočjo glasbe - uvodna in nadaljevalna delavnica
  (april  2018)
 10. EXPLAIN PAIN - Tim Beames, MSc BSc, Nevro Orthopedic Institute, instructor
  (prva polovica leta 2018)
 11. Strokovni  posvet delovnih terapevtov socialno varstvenih zavodov 
  (pomlad 2018)
 12. Jaz - delovni terapevt - v skupini
  (marec 2018)
 13. ESI - ocenjevanje interakcijskih in komunikacijskih spretnosti
 14. COPM

 

Informacije o točnih datumih zgoraj napisanih izobraževanj bodo dostopne na spletni strani ZDTS: http://www.zdts.si/.

 

Ljubljana, 5.12.2017                                                                           Vodstvo ZDTS

Iskanje

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si