10. tabor sedečega smučanja

Zveza paraplegikov Slovenije je v soorganizaciji z Zvezo za šport invalidov Slovenije -Paraolimpijskim komitejem pripravila že 10. tabor sedečega smučanja, ki je potekal na Rogli od 23. do 25. januarja 2018.

Pri dogodku so sodelovale in pomagale študentke tretjega letnika študijskega programa Delovne terapije Zdravstvene fakultete in njihova predavateljica mag. Alenka Plemelj, ki že deset let sodeluje pri izvedbi tabora.

Ob jubileju je organizator pripravil slovesnost, kjer so se ozrli v preteklost, podelili priložnostna priznanja ter smelo pogledali v prihodnost. Ob tem mejniku se je Zveza paraplegikov Slovenije spomnila tudi partnerjev, ki so pomagali, da je kamp danes tako uspešen.

Priznanje za podporo in pomoč pri izvedbi (organizacijo in promocijo) so prejeli: Zveza za šport invalidov - Paraolimpijski komite, Oddelek za delovno terapijo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, paraolimpijec Gal Jakič, podjetnik Peter Osterveršnik, Nika Šuc, prof. športne vzgoje in specialne pedagogike, Brigita Jevšenak, naj-prostovoljka,  dipl. del. ter. in mag. Alenka Plemelj, predavateljica na Zdravstveni fakulteti.

Zbrane je pozdravila tudi izr. prof. dr. Darja Rugelj, prodekanja za kakovost Zdravstvene fakultete v Ljubljani. V imenu fakultete se je zahvalila za priznanje ter možnost za praktične izkušnje, ki jih dobijo študentke fakultete ob sodelovanju na taborih.

Prispevek si lahko ogledate: http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174515705 (21.50 in 27:10 minuta)

 

Fotogalerija (Avtor fotografij: Drago Perko):

Pripravništvo

Vsem, ki so pričeli z opravljanjem pripravništva v decembru 2017, lahko mentorji omogočijo skrajšanje le tega v sorazmernem deležu s predhodno pisno potrditvijo MZ, kateremu vlogo v potrditev pošlje mentor pripravnika. 

Od 1.1.2018 velja 6 mesečno pripravništvo. Do objave Programa pripravništva v uradnem listu (predvidoma konec januarja oz. v februarju) so mentorji dolžni za vsakega pripravnika MZ zaprositi za potrditev programa pripravništva. Osnutek predloga programa šest mesečnega pripravništva pripravljen s strani ZDTS je bil poslan na MZ in ga mentorji člani ZDTS, v kolikor ga v tem prehodnem obdobju potrebujejo, lahko pridobijo na Zbornici.

 

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

ISPO kongres

Obveščamo vas, da bo od 20. do 22. septembra v Portorožu potekal kongres ISPO za centralno Evropo. Informacije o kongresu najdete na povezavi:

http://www.eu-ispo2018.si

Zurich Univ. of Applied Sciences - razpis delovnega mesta (angl.)

Dear colleagues!

I am contacting you with an interesting job offer at the institute of occupational therapy at the Zurich University of Applied Sciences. In case you were thinking about a next step in your career for the next year, this might be a good option for you.

We are looking for a head of research & development in occupational therapy. An interesting position with a great team! More information you can find in the documents attached.

Please feel free to forward this information to any colleagues. Thank you.

 

Merry Christmas and happy holidays,
Vera Kaelin

 

Razpis delovnega mesta

 

ZHAW Zurich University of Applied Sciences
Health professionals
Institute for Occupational Therapy
 
Vera Kaelin
Occupational Therapist, MSc
International coordinator, lecturer
Technikumstrasse 71, Postfach
CH-8401 Winterthur

Tel. +41 (0)58 934 63 16
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
www.gesundheit.zhaw.ch

 

Poročilo s Strokovnega srečanja delovnih terapevtov Slovenije

Strokovno srečanje delovnih terapevtov Slovenije je potekalo 7. decembra 2017 na URI - Soča. Udeležilo se ga je 105 članov in nečlanov Zbornice - Združenja.

 

Srečanje je otvorila vabljena predavateljica z Ministrstva za zdravje mag. Zdenka Tičar, ki nam je predstavila namen in potek strokovnega nadzora, katerega za Ministrstvo za zdravje izvajajo nadzorniki - diplomirani delovni terapevti in poteka na predlog ministrstva, posameznika ali institucije pri delovnih terapevtih na njihovih delovnih mestih širom Slovenije. V zadnjem obdobju smo imeli več pripomb nad potrebnostjo tovrstnega nadzora predvsem pa nad izdanimi poročili in priporočili po opravljenem strokovnem nadzoru predvsem v DSO-jih. Tema je izjemno aktualna, saj so mnogi kolegi iz DSO že imeli strokovni nadzor, ki je podal različne ugotovitve niso pa vedeli kako in kaj na podlagi priporočil nadaljevati oziroma izboljšati svoje delovanje, ker se pogosto predlogi ne uresničijo oziroma ne udejanjijo tudi v konkretnem delu. Na vsa tovrstna vprašanja in dileme ter še na vrsto drugih smo dobili izjemno koristne napotke in usmeritve s strani predstavnice Ministrstva za zdravje, mag. Zdenke Tičar. Ob tem bi izpostavila še dilemo kako je glede nadzora socialne inšpekcije nad delovnim terapevtom v DSO-jih. Predvsem je prvo pravilo na katerega mora biti delovni terapevt zaposlen v socialnem zavodu pozoren za katero delovno mesto ima podpisano pogodbo o zaposlitvi - to je ključno pri razreševanju vseh nadaljnjih postopkov in vprašanj.

 

V nadaljevanju srečanja je dr. Monika Zadnikar z Ministrstva za zdravje predstavila Predlog Zakona dolgotrajne oskrbe, ki je bil tudi že v javni obravnavi. Največ pripomb s strani kolegov in kolegic je bilo podanih na kadrovsko opredelitev in posamezne vloge, kjer delovni terapevti niso zavedeni (npr.: koordinator). Predsednica ZDTS Katarina Galof je zbranim pojasnila, da smo kot ZDTS v času javne razprave uradno na obstoječe vprašanje podali ugovor in predlog za uvedbo spremembe z ustreznimi obrazložitvami na možnosti vključevanja diplomiranega delovnega terapevta na vsa delovna mesta in funkcije predvidene v novem zakonu. Istočasno se zavedamo možnosti in priložnosti ob sprejetju zakona za nova delovna mesta in zaposlitev večjega števila diplomiranih delovnih terapevtov po opravljenem ustreznem z zakonom predpisanem dodatnem izobraževanju in vključitvi v lokalno skupnost ne samo v regija pilotnega projekta temveč tudi po njem širom po Sloveniji.

 

Strokovno srečanje smo nadaljevali z vabljenim predavanjem kolega Demisa Cachia, Msc OT., Dip. Ger., Dip. OT, ki nam je predstavil delo delovnega terapevta s starejšimi in dementnimi osebami na Malti tudi z vidika institucionalizacije in dolgotrajne oskrbe.

 

Povezava do prevoda predavanja Demisa Cachie za naslovom: Delovnoterapevtske intervencije pri obravnavi starostnikov.

 

Srečanje je nadaljevala predsednica Zbornice - Združenja Katarina Galof, ki je predstavila vse aktivnosti, ki so potekale v letu 2017. Od pomembnejših je potrebno omeniti postopek ustanavljanja razširjenega strokovnega kolegija (RSK-ja) na Ministrstvu za zdravje, ki je pomemben organ za delovanje same stroke; aktivno sodelovanje v delovni skupini za dolgotrajno oskrbo; trije člani Zbornice so v delovni skupini pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije za poenotenje dokumentacije, itd. Prav tako je udeležence pozvala k aktivnemu sodelovanju s Timom za paliativno oskrbo in predstavila projekt Bolečina v hrbtu, kjer že aktivno sodelujemo pri pripravi klinične poti in strokovnih smernic. Seznanila nas je tudi s ponovno izdajo Slovenske revije za delovno terapijo, ki jo bodo člani ZDTS v prihajajočih dneh prejeli po pošti. Iz predstavitve je bilo razvidno, da se ZDTS aktivno vključuje v veliko aktivnosti na različnih področjih in segmentih tako zdravstvenega kot socialnega varstva. Ob zaključku predstavitve letošnjega dela, je udeležence povabila tudi k aktivni udeležbi 9. kongresa delovnih terapevtov, ki bo 25. in 26. oktobra 2018 v Ljubljani.

 

Srečanje smo zaključili s svečano podelitvijo priznanj za strokovne dosežke na ožjem področju delovne terapije, podelili smo tudi naziv Supervizor in kolegici dr. Tanji Križaj čestitali za uspešno opravljen doktorski študij in zagovor doktorske disertacije.

 

Priznanje za strokovne dosežke na področju somatike je prejela Barbka Huzjan, priznanje za strokovne dosežke na področju pediatrije je prejela Darinka Brezovar, priznanji za strokovne dosežke na področju duševnega zdravja sta prijeli Darja Cijan in Elizabeta Štrubelj, priznanje za strokovne dosežke na področju izobraževanja je prejela dr. Marija Tomšič.

 

Leonidi Krajnc je bil podeljen naziv Supervizor za področje duševnega zdravja v delovni terapiji.

 

Vsem prejemnicam priznanj in naziva iskreno čestitamo!

 

 

Podelitvi je sledilo druženje v preddverju predavalnice.

 

Ljubljana, 11.12.2017 Vodstvo ZDTS

 

 

 

Povzetki z decembrskega srečanja delovnih terapevtov

Na strokovnem srečanju delovnih terapevtov 7.12.2017 smo pregledali delovanje Zbornice v letu 2017 in predstavili plan izobraževanj za leto 2018. Pregled delovanja in plan izobraževanj najdete v spodnjih prilogah.

Na spodnji povezavi je objavljen prevod predavanja Demisa Cachie, ki je potekalo na strokovnem srečanju.

Povezava do prevoda predavanja Demisa Cachie: Delovnoterapevtske intervencije pri obravnavi starostnikov.

 

Z lepimi pozdravi,
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

 

Plan izobraževanj ZDTS za leto 2018

Pregled dela Zbornice delovnih terapevtov Slovenije v letu 2017

 

 

Plan izobraževanj 2018

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo objavili plan izobraževanj Zbornice delovnih terapevtov Slovenije za leto 2018.

Plan izobraževanj si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Z lepimi pozdravi,
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - Strokovno združenje

Foto utrinki z 8. posveta delovnih terapevtov

Fotogalerija z 8. posveta delovnih terapevtov v organizaciji Aktiva delovnih terapevtov SSZS, ki je potekal 16. in 17. novembra v Laškem.
Posvet je bil zelo uspešen, skupaj se ga je udeležilo 93 udeležencev.