Mednarodno sodelovanje

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

je članica evropskega (COTEC) in svetovnega (WFOT) delovno-terapevtskega združenja.

 

 

 

Evropsko združenje delovnih terapevtov - COTEC  Svetovno združenje delovnih terapevtov - WFOT