»DELOVNA TERAPIJA POMAGA LJUDEM ŽIVETI NA SVOJ NAČIN« - 8. kongres delovnih terapevtov Slovenije

 

POROČILO 8. KONGRESA DELOVNIH TERAPEVTOV SLOVENIJE

8. Kongres delovnih terapevtov Slovenije pod geslom:
»DELOVNA TERAPIJA POMAGA LJUDEM ŽIVETI NA SVOJ NAČIN«  je  potekal  27. in 28. oktobra 2016 v Grand Hotelu Sava v Rogaški Slatini. 

 

Kongresa se je udeležilo 135 delovnih terapevtov iz Slovenije in Srbije. Tekom kongresa se je zvrstilo:

 • 2 plenarni predavanji,
 • 22 predavanj,
 • 8 delavnic,
 • 22 predstavitev plakatov.

 

Svečane otvoritve Kongresa so se udeležili vabljeni gosti iz lokalne skupnosti (župan občine Rogaška Slatina Branko Kidrič), ministrstva za zdravje (Martina Horvat), zbornice zdravniške nege  in  babištva (Dejan  Doberšek), inštituta URI  Soča  (direktor  Robert  Cugelj), Inštituta za dolgotrajno oskrbo (direktorica Alenka Oven), predstojnica  oddelka DT (Alenka Oven), državni zbor - odbor za družino (Uroš Prikl), Pegazovega doma (direktorica Kristina Kampuš). Za prijetno vzdušje so poskrbeli člani Žoga banda - stanovalci Pegazovega doma in Nina z izjemnim igranjem na prečno flavto.

Kongres so z zelo strokovnim in nazornim predavanjem otvorile vabljene predavateljice Zdenka Pihlar, Andreja Švajger in Lea Šuc, ki so predstavile ocenjevanje v delovni terapiji. Drugi dan kongresa je Alenka Oven v plenarnem predavanju predstavila pomembnost ustvarjalnosti delovnega terapevta. Po izboru udeležencev je nagrado za najboljši plakat prejela Anka Gerbec, ki je predstavila senzorno sobo v CIRIUS Kamnik.

Predstavljene vsebine v obliki predavanj, plakatov in delavnic, so pokazale obsežnost in pomembnost poklica delovnega terapevta ter posredovale nova znanja, ki jih bomo delovni terapevti uporabili v svojem delovnem okolju. Prvi dan kongresa, 27.10. smo praznovali tudi Svetovni dan delovne terapije, v sklopu katerega smo vse udeležence presenetili z zanimivimi dodatnimi aktivnostmi.

Veliko truda in dela je strokovni in organizacijski odbor vložil v promocijo delovne terapije, in sicer je bilo pripravljeno promocijsko gradivo ob svetovnem dnevu delovne  terapije, v oddaji Dobro jutro je bil predstavljen krajši prispevek o delovni terapiji, na Valu 202 pa je bil predvajan intervju s predsednico Katarino Galof in v prilogi  Slovenskih novic na tematiko zdravja je bil objavljen članek o delovni terapiji.

 

Kongres smo zaključili z naslednjimi ugotovitvami:

 • postajamo prepoznavni,
 • vedno več je vključevanja delovnih terapevtov v skupnost
 • domače okolje,
 • interdisciplinarni pristopi pri obravnavi in predstavitvi primerov dobre prakse,
 • širitev na nova področja delovanja,
 • opazen prenos teorije DT v prakso,
 • suverene predstavitve primerov dobre prakse in raziskav,
 • ustvarjalnost delovnih terapevtov se izraža v uporabi novih pristopov,
 • določene sekcije so bile na kongresu premalo zastopane(geriatrična),
 • glede na število zaposlenih v soc. zavodih premalo aktivne udeležbe in predstavitev na kongresu,
 • tudi v bodoče moramo uvajati, razvijati in izobraževati za nove ocenjevalne inštrumente,

 

Namesto zaključka pa spodbuda:
ČAS ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV ZA NASLEDNJI KONGRES SE ZAČENJA JUTRI!!!

 

Ljubljana, 10.11.2016
Poročilo pripravili člani strokovnega in organizacijskega odbora 8. kongresa

 

Fotogalerija: