DELOVNA TERAPIJA POMAGA LJUDEM ŽIVETI NA SVOJ NAČIN
8. KONGRES DELOVNIH TERAPEVTOV SLOVENIJE

 

Rogaška Slatina, Grand hotel SAVA
27. in 28. oktober 2016

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

Katarina Galof
Leonida Krajnc
Zvezdana Sušnik
Slavi Kotnik

 

STROKOVNI ODBOR:

Zdenka Pihlar
Vita Marušič
Andreja Švajger
Julija Ocepek

 

ORGANIZATOR KONGRESA:

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - Strokovno združenje

 

SOORGANIZATOR KONGRESA:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča