Četrtek, 25. oktober 2012

8.00 - 9.00 Registracija
9.00 - 10.00 Svečana otvoritev

 

Sklop I - Moderatorki: Jožica Petek, Alenka Oven

10.00 - 10.20 Dodajmo mladost letom: Začrtajva pot do dobrega počutja
Zdenka Pihlar, Agata Križnar, Mojca Mikuletič, Helena Burger, Gaj Vidmar
10.20 - 10.40 Starostniki in uporaba računalnika
Alenka Oven, Kristina Jelerčič
10.40 - 11.00 Vpliv bolečine na izvajanje dnevnih aktivnosti
Zorana Zicherl
11.00 - 11.20 Funkcijsko usposabljanje s pomočjo glasbe pri osebi z demenco
Špela Lubej , Metka Slatinek, Nevenka Podbreznik, Stanka Pušaver, Simona Enci, Liljana Cafnik, Petra Gašpar, Jerka Zajnkovič, Zdenka Pihlar
11.20 - 11.40 Odmor

 

11.40 - 13.00 Delavnice

 

Delavnica št. 1 Sogovorniki s težavami v komuniciranju
Evalda Bizjak
Delavnica št. 2 Skupinsko gibalno-miselne aktivnosti v sedečem položaju za bolnike z demenco
Elizabeta Štrubelj
Delavnica št. 3 FUNB - funkcijsko usposabljanje s pomočjo glasbe pri osebi z demenco
Špela Lubej, Nevenka Podbreznik, Metka Slatinek, Simona Enci, Stanka Pušaver, Liljana Cafnik, Petra Gašpar, Jerka Zajnkovič, Zdenka Pihlar
13.00 - 14.30 Odmor

 

Sklop II - Moderatorki: Vitoslava Marušič, Zdenka Pihlar

14.30 - 17.00

Predstavitev posterjev:

 1. Mobing v delovni terapiji - Alenka Oven, Katarina Simčič
 2. Vpliv vodene gibalne aktivnosti s pripomočki - "terapevtske žoge" - Monika V. Hribar
 3. Ergonomija likanja - Alenka Plemelj Mohorič, Katarina Kacjan Žgajnar
 4. Računalnik - izbira smiselne okupacije starejših - Katarina Galof
 5. Varno vključevanje gibalno oviranih oseb v promet - Anka Auersperger, Bernarda Antonin
 6. Delovna terapija s pomočjo živali - Petra Mihalič
 7. Športne aktivnosti oseb s paraplegijo in vloga delovnega terapevta - Alenka Plemelj Mohorič, Meta Rojšek
 8. Funkcijsko usposabljanje z glasbo pri osebah po možganski kapi - Katarina Košir, Zdenka Pihlar
 9. Delovna terapija pri starostniku s poškodbo roke - Milena Špes, Maša Kramberger
 10. Učenje angleščine za osebe z težjo motnjo v duševnem razvoju - Mojca Sterle, Alenka Lampret, Alijana Miklič, Nataša Šinkovec, Blažka Kališnik
 11. Primer dobre prakse - Petra Zavašnik
 12. Vključevanje psa v delovnoterapevtsko obravnavo - Maja Pukšič
 13. Prostočasne aktivnosti v Mariborskih domovih za starejše - Maša Kramberger
 14. Medgeneracijsko druženje - Meta Rojšek
 15. Oseba z motnjo v razvoju skozi različna starostna obdobja – delovnoterapevtski vidik - Silva Bajde
 16. Medgeneracijske aktivnosti v domu starejših občanov - Simona Ušeničnik
17.00 - 17.45 Predstavitev razstavljalcev

 

Petek, 26. oktober 2012

8.00 - 9.00 Registracija

 

Sklop III - Moderatorki: Nevenka Gričar, Silva Bajde

9.00 - 9.20 Učinkovitost uporabe pristopa senzorne integracije
Nevenka Gričar
9.20 - 9.40 Otrok z motnjami v duševnem razvoju in žival
Silva Bajde, Alenka Japelj, Nataša Škrbinc
9.40 - 10.00 Moč dotika
Tamara Svete, Nataša Kepic
10.00 - 10.20 Imeti se dobro
Marija Gal, Anita Ostrež
10.20 - 10.40 Tudi "večni otroci" se starajo
Irena Sojer Prosenc, Mojca Adamič Turk
10.40 - 11.00 Odmor

 

Sklop IV - Moderatorki: Zorana Zicherl, Špela Mihevc

11.00 - 11.20 Procesi staranja pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo
Špela Mihevc, Danielle Jagodic
11.20 - 11.40 Sposobnost prepoznavanja težav in okrevanje
Eli Rotar
11.40 - 12.00 Uporaba modela Cludie Allen v delovni terapiji
Alenka Plemelj Mohorič
12.00 - 12.40 Smiselne okupacije pri starejših z depresijo
Tanja Zupan
12.40 - 13.00 Je naše možgane moč prevarati? Vpliv terapije z ogledali na stanje po možganski kapi
Petra Šmid Seljak
13.00 - 14.30 Odmor

 

14.30 - 16.00 Delavnice

 

Delavnica št. 1 Prepoznavnost delovne terapije med starejšimi v Sloveniji
Tanja Križaj, Špela Mihevc, Jerneja Križaj, Anja Hafner, Zorana Zicherl
Delavnica št. 2 Ples na vozičkih
Urška Miklič, Petra Grabner
Delavnica št. 3 Lutka (je) za vsakogar
Emilija Sušič
16.00 - 16.20 Odmor

 

Sklop V - Moderatorki: Alenka Plemelj Mohorič, Elizabeta Štrubelj

16.20 - 16.40 Lahko branje
Saša Fužinar, Tatjana Knapp
16.40 - 17.00 Odpustno poročilo pri bolniku z demenco
Elizabeta Štrubelj
17.00 - 17.20 Navodila za razvrščanje uporabnikov v kategorije zahtevnosti zdravstvene nege in rehabilitacije v socialnovarstvenih ustanovah, zavodih za usposabljanje in varstveno delovnih centrih
Denis Kamnar
17.20 - 18.00 Predstavitev nagrajenega plakata

 

20.00 - Svečana večerja

 

Sobota, 27. oktober 2012

8.00 - 9.00 Registracija

 

Sklop VI - Moderatorki: Tanja Križaj, Julija Ocepek

9.00 - 9.45 Vabljeno predavanje : "Think global, act local" - The Chalellenge of raising a private OT-Practice for "Misli globalno - deluj lokalno". Priložnost za vzpostavitev privatne prakse - delovna terapija pri starostniku
Melanie Kriegseisen Peruzzi

 

9.45 - 11.00 Delavnice

 

Delavnica št. 1 Trening spomina s slikovnimi karticami
Florjana von Pilpach
Delavnica št. 2 Uporabnost Montessorijinih materialov pri osebah z demenco
Helena Sečko
Delavnica št. 3 Biosinhron skupinska terapija
Irma Čebašek, Eva Dobrin
11.00 - 11.40 Odmor

 

Sklop VII - Moderatorki: Petra Šmid Seljak, Jerneja Čretnik

11.40 - 12.00 Kako učinkovita je podpora delovnega terapevta, ki v domačem okolju skrbi za osebo z demenco
Aleksandra Gjura
12.00 - 12.20 Proces delovnoterapevtske obravnave v domačem okolju
Jerneja Čretnik, Mojca Svatina, Špela Podvratnik
12.20 - 12.40 Delovna terapija v uporabnikovem domačem okolju – uspešno nadaljevanje Bolnišnične obravnave
Mateja Kavčič, Tadeja Mrak
12.40 - 13.00 Priprava stanovalcev na samostojnejše življenje
Dolores Tomažič, Aleksandra Poniž Rupnik
13.00 - 13.20 Vloga medicinsko tehničnih pripomočkov pri starostnikih
Julija Ocepek, Zdenka Prosič
13.20 - 13.40 Uporaba IKT v vsakdanjem življenju
Staša Rener, Alenka Zupet
13.40 - 14.00 Prilagoditve za gibalno ovirane osebe s kombiniranimi motnjami
Julija Ocepek, Zdenka Prosič

 

14.00 - 14.30 Zaključne misli