»DODAJMO MLADOST LETOM« - 6. kongres delovnih terapevtov Slovenije

 

POROČILO 6. KONGRESA DELOVNIH TERAPEVTOV SLOVENIJE

6. Kongres delovnih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo pod geslom:
»DODAJMO MLADOST LETOM« je potekal od 25. do 27. oktobra 2012 v Grand Hotelu Toplice na Bledu.

Kongresa se je udeležilo 142 delovnih terapevtov iz cele Slovenije, od teh je bilo 50 aktivnih udeležencev. Tekom kongresa se je zvrstilo:

  • 26 predavanj,
  • 9 delavnic (zelo dobro obiskane, potrebne za nadaljnji razvoj stroke),
  • 15 predstavitev plakatov.

 

Predstavljene vsebine so pokazale obsežnost in pomembnost poklica delovnega terapevta ter posredovale nova znanja, ki jih bomo delovni terapevti uporabili v svojem delovnem okolju.

Zadnji dan kongresa je z zelo nazornim in zanimivim predavanjem otvorila vabljena predavateljica gospa Melanie Kriegseisen-Peruzzi iz Salzburga. Ta dan je bil poseben že zaradi tega, ker smo praznovali Svetovni dan delovnih terapevtov.

 

Kongres smo zaključili z naslednjimi ugotovitvami:

  • opazna je strokovna rast in napredek na vseh področjih dela,
  • zelo veliko kvalitetnih raziskav,
  • podpiramo predstavitev prispevkov v obliki posterjev, ker se določene teme bolj nazorno predstavijo na ta način,
  • v bodočnosti se bomo trudili uzakoniti skupnostno obravnavo, oziroma delo v skupnosti – predavanje Melanie pokaže, da posameznik lahko na tem področju veliko doprinese,
  • dokazati se moramo kot učinkoviti pri skupnostni obravnavi in razmišljati o pripravi projektov na ravni lokalne skupnosti,
  • ugotavljamo, da je bila tema letošnjega kongresa aktualna, želimo si takšne aktualne teme tudi za naslednji kongres.

 

Sprejemamo ideje in predloge teme za naslednji kongres, in sicer jih delovni terapevti lahko posredujejo na zbornico oziroma na prednovoletnem srečanju, ki bo 5.12.2012.

 

Poročilo pripravili člani strokovnega in organizacijskega odbora 6. kongresa

Analiza anketnih vprašalnikov glede zadovoljstva udeležencev 6. kongresa delovnih terapevtov Slovenije

Fotogalerija: