DELOVNA TERAPIJA V SKUPNOSTI
5. KONGRES DELOVNIH TERAPEVTOV SLOVENIJE

 

Debeli Rtič, Hotel Arija
16. in 18. september  2010

 

ORGANIZATOR KONGRESA:

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - Strokovno združenje

 

Fotogalerija: