Četrtek, 11. september 2008

8.00 - 9.30 Registracija
9.30 - 9.45 Svečana otvoritev
9.45 - 10.15 Pozdravni govori
10.15 - 11.00 Plenarno predavanje: SKUPNOSTNA SKRB
dr. Mirjana Furlan

Moderatorki: Jožica Petek, Andreja Grom

11.00 - 11.20 Duhovno življenje odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju
Mojca Zver
11.20 - 11.40 Demenca je bolezen, ki nas povezuje - celovito delo z osebami z demenco
Katja Kučer
11.40 - 12.00 Pomen in proces načrtovanja vsako dnevnih življenjskih aktivnosti pri obravnavi oseb z duševno motnjo
Lea Dekleva, Barbara Harc
12.00 - 12.20 Odmor
12.20 - 12.40 Načrtovanje delovnoterapevtske obravnave pri osebi po poškodbi možganov
Alenka Plemelj Mohorič, Renata Levičnik
12.40 - 13.00 Uporaba "Canadian Occupational performance measure" v procesu delovne terapije - okrogla miza
Andreja Švajger
13.00 - 13.15 Skupna razprava
13.15 - 14.30 Odmor za kosilo

Moderatorki: Vitoslava Marušič, Leonida Krajnc

14.30 - 14.50 Iz terapije v življenje
Zdenka Pihlar, dejana Zajc, Eli Rotar
14.50 - 15.10 Starostnik sodelovanje v delovnoterapevtski obravnavi
Alenka Oven, Lilijana Slavec
15.10 - 15.30 S sodelovanjem strok do višje kakovosti storitev in dobrega počutja stanovalcev
Petra Šmid Seljak, Anita Zigmund
15.30 - 15.50 Delovni terapevt kot član multidisciplinarnega tima psihiatrične skupnostne skrbi
Martina Kremesec, Vida Lovše, Renata Samardžić
15.50 - 16.20 Odmor

Moderatorki: Cecilija Lebar, Alenka Oven

16.20 - 16.40 S humorjem do dobrega počutja - humor kot dopolnilna terapevtska tehnika in še kaj
Miran Slunjski
16.40 - 16.50 Vpliv okolja na načrtovanje delovnoterapevtske intervencije pri otrocih in mladostnikih z motnjami v razvoju
Silva Bajde
16.50 - 17.30 Skupna razprava

 

Petek, 12. september 2008

8.00 - 9.00 Registracija

Moderatorki: Evalda Bizjak, Jelka Janša

9.00 - 9.20 Načrtovanje za samostojnejše življenje v domu Iris
Julija Ocepek, Mojca Jenko, Zdenka Pihlar, Anton Zupan
9.20 - 9.40 Načrtovanje in evalvacija igralno-terapevtskih aktivnosti v ZUIM Kamnik
Staša Rener, Veronika Slapar, Anka Auersperger
9.40 - 10.00 Strategije pri delovnoterapevtskih obravnavah klientov z demenco
Tadeja Fister
10.00 - 10.20 Vpliv odločanja klientov z motnjo v duševnem razvoju na delovnoterapevtsko obravnavo
Alijana Miklič
10.20 - 10.40 Delovni terapevt in program treninga motoričnih aktivnosti
Matejka Moderc
10.40 - 11.00 Hodimo skupaj: sodelovanje staršev otroka s posebnimi potrebami in delovnega terapevta
Mojca Sterle, Alenka Lampret, Jožica Cesar, Maja Marković
11.00 - 11.20 Odmor

Moderatorja: Nande Rupnik, Alenka Oven

11.20 - 11.40 Sodelovanje s svojci kot način uspešne obravnave klienta z demenco
Zupan Tanja
11.40 - 12.00 Medgeneracijsko sodelovanje kot oblika dela v delovni terapiji
Petra Rakuša Kukovič
12.00 - 12.20 Delovni terapevt kot terapevt za izvajanje terapije s pomočjo konja
Maja Kristan
12.20 - 12.40 Pohodništvo v centru Janka Premrla Vojka Vipava
Lucija Batič
12.40 - 13.00 Uporaba LOTCATM ocenjevalnega pripomočka pri gibalno oviranih mladostnikih
Anka Auersperger
13.00 - 13.20 Telesna aktivnost pri osebah z duševno motnjo
Matej Kraner
13.20 - 14.30 Odmor za kosilo

 

14.30 - 16.00 Delavnice

 

Delavnica št. 1 Dokumentacija v delovni terapiji
Ceciliji Lebar, Vita Marušič
Delavnica št. 2 Delovna terapija in zgodnja obravnava; na družino usmerjen pristop
Silva Bajde, Lea Šuc
Delavnica št. 3 Proces terapije ustvarjanja v foto terapiji
Evalda Bizjak
16.00 - 16.30 Odmor

 

16.30 - 18.00 Delavnice

 

Delavnica št. 1 Forum: Iz skupnosti v skupnost
Jožica Petek, Leonida Krajnc, Nande Rupnik, Vita Marušič, Lea Dekleva, Alenka Mohorič, Tanja Križaj
Delavnica št. 2 Aromaterapija prava pot k dobremu počutju
Anita Ostrež, Marija Gal

 

Sobota, 13. september 2008

8.00 - 9.00 Registracija
9.00 - 10.00 Predstavitev ergonomsko terapevtskega programa OSM - Generalni sponzor kongresa

Mednarodni dan - International Day

Moderation: Zdenka Pihlar, Jožica Petek

10.00 - 10.45 Theories / Models / Client centered practice
Kit Sinclair, Hong Kong University
10.45 - 11.30 Working in industry
Marilyn Pattison, Australia
11.30 - 12.15 Work rehabilitation; Vocational work from a psychosocial perspective
Lena Haglund, Sweden
12.15 - 13.00 Occupation review occupations-cultural issue in the area of mental health
Sharon Brintnel, Canada
13.00 - 14.30 Odmor za kosilo

Moderation: Andreja Švajger, Cecilija Lebar

14.30 - 15.15 Dementia in older
Anne Carswell, Canada
15.15 - 16.00 Pediatric mental health
Julie Piergrossi, Italy
16.00 - 16.45 Occupational justice
Alfred Ramukumba, South Afrioca
16.45 - 17.00 Zaključna diskusija