»ZAČRTAJVA POT DO DOBREGA POČUTJA« - 4. kongres delovnih terapevtov Slovenije

 

Povzetek 4.Kongresa Delovnih terapevtov Slovenije 2008

  • Kongres je vključeval teme, ki so se dotikale vseh razsežnosti človekovega funkcioniranja, tudi na novih ravneh kot sta duhovnost in humor, ki doslej v raziskovanju in prestavljanju dela delovnih terapevt v Sloveniji niso bile prisotne
  • Veliko prispevkov se je dotikalo na klienta usmerjene obravnave najbolj občutljivih skupin klientov kot so osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ali osebe z demenco, ki so lahko najbolj prikrajšani za osnovne človekove pravice in dostojanstvo
  • Pomembna tema je bila zlasti delovna terapija v skupnosti – predstavljena sta bila dva pilotska projekta izvedbe procesa delovne terapije v skupnosti, ki prinašata analizo potreb uporabnikov in s tem dokaze za politično delovanje na področju omogočanja delovne terapije v skupnosti
  • Razprave na delavnicah in forumih so ponovno opozorile na to, da je sedaj ključni trenutek za to, da se delovni terapevti angažiramo tudi politično in takoj, da bi zagotovili dostopnost delovne terapije klientom – zlasti v skupnosti. Potrebno bo delovati na več ravneh in v sodelovanju z organizacijami uporabnikov.
  • Letos smo se dotaknili tudi področja preventive kot promocije zdravja in dobrega počutja v ožjem in širšem življenjskem okolju in s tem idejno odprli nove možnosti strokovnega angažiranja in zaposlovanja delovnih terapevtov.
  • V delavnici na temo »Dokumentacija v delovni terapiji« smo udeleženci razpravljali in usklajevali vrednotenje v delovni terapiji, ki temelji na novem procesu delovne terapije

 

Tema DELOVNA TERAPIJA V SKUPNOSTI je bila predlagana tudi kot tema naslednjega kongresa slovenskih delovnih terapevtov.

Strokovni in organizacijski odbor kongresa

 

Fotogalerija:

 

Posnetek intervjuja ki ga je dala Andreja Švajger radiu Ptuj v času kongresa:

In order to view RSCoolMp3Player you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player