Spoštovani!

V sklopu projekta »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev« v ZD Maribor pripravljamo izobraževanja za strokovne delavce in laike, zato vas vabimo, da se nam pridružite.

Vsebina izobraževanja vključuje tematske sklope za povečanje kompetenc strokovnih delavcev iz mreže vseh razvojnih ambulant, vrtcev, socialnega varstva in nevladnih organizacij iz celotne Republike Slovenije in laikov/nestrokovnjakov za celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami. 

 

Obseg izobraževanja za različne strokovne delavce in laike/nestrokovnjake vključuje:

 • SKLOP 1 - najmanj 12 pedagoških ur (2-krat po šest pedagoških ur) izobraževanja za strokovne delavce in laike/nestrokovnjake (starše otrok s posebnimi potrebami in predstavnike družin ter predstavnike nevladnih organizacij s tega področja);
 • SKLOP 2 - najmanj 18 pedagoških ur (3-krat po šest pedagoških ur) izobraževanja po posameznem področju celostne zgodnje obravnave za strokovnjake;
 • SKLOP 3 - najmanj 6 pedagoških ur (1-krat po šest pedagoških ur) izobraževanja za laike/nestrokovnjake (starše otrok s posebnimi potrebami in predstavnike družin ter predstavnike nevladnih organizacij s tega področja). 

 

Pripraviti moramo devet ciklov izobraževanj za vse tri sklope. Nosilec izobraževanja za navedene strokovne delavce in laike/nestrokovnjake iz celotne države bo upravičenec iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, aktivnosti bodo prav tako potekale v tej regiji.

 

Vsa izobraževanja so za udeležence brezplačna!

Z določenimi izvajalci se še dogovarjamo. Možne so tudi spremembe terminov. Prosim, če tedensko sledite objavam na spletni strani.

 

Prijavite se na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Želimo vam veliko zadovoljstva, pridobljenih novih vsebin in znanj, ki jih boste lahko uporabili v službi in doma.

 

 

SKLOP 2


Izobraževanje 3

 

Koordinator: Simona Muhič, univ.dipl.soc.del., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Razvojna ambulanta za predšolske otroke, tel. 02 22 86 325,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kraj izobraževanja: ZD Maribor, Vošnjakova 2-4, Maribor- Predavalnica v 6. nadstropju.   

Predviden čas izvedbe: 28. 3., 29.03., 30. 3. 2019

Trajanje: 3x6 pedagoških ur

Ciljna skupina: Za strokovnjake po posameznem področju celostne zgodnje obravnave

Izvajalec: Center IRIS

Naslov: Ocena otrokovega zgodnjega razvoja-kaj, zakaj, kako?; Strategije dela s slepimi in slabovidnimi otroki v predšolskem obdobju:

Predavatelji in teme: Sporočili bodo pred predavanji

 

Kratek opis in cilji za udeležence:

 • Tiflopedagoška ocena funkcionalnosti vida (slabovidnih otrok, slepih otrok z ostankom vida, otrok z abnormalno nevrološko simptomatiko) (3 pedagoške ure)
 • Oregonska razvojna lestvica za slepe in slabovidne otroke v predšolskem obdobju- ocena razvojnih področij (2 pedagoške ure)
 • Taktilni profil slepih otrok (1 ped. ura) 
 • Ocena veščin iz razširjenega kurikula v predšolskem obdobju (2 pedagoški uri)
 • Ocena igre slepih in slabovidnih otrok v predšolskem obdobju (2 pedagoški uri)
 • Ocena otrokovega ožjega okolja (1 pedagoška ura)
 • Celostna ocena slepih in slabovidnih otrok-sklepna mnenja in priporočila za delo z otrokom (1 ped. ura)
 • Strategije dela s slepimi in slabovidnimi otroci v predšolskem obdobju (2 pedagoške ure)
 • Strategije dela z otroki z okvaro vidne funkcije (CVI) in z otroki z abnormalno nevrološko simptomatiko (2,5 pedagoške ure)
 • Oblikovanje individualnega družinskega načrta (1,5 ped. ur)

 

Po končanem programu bodo udeleženci pridobili naslednja znanja in veščine:

 • o vsebini celostne tiflopedagoške ocene razvoja in potreb slepih in slabovidnih otrok ter njihovih družin v predšolskem obdobju;
 • sposobni bodo postaviti diferencialno diagnozo;
 • pridobili bodo znanja o strategijah dela s slepimi in slabovidnimi otroki v predšolskem obdobju;
 • pridobili bodo nasvete kako osvojena znanja vključiti v terapevtsko delo, ipd.
Izobraževanje 4

Koordinator: Simona Muhič, univ.dipl.soc.del., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Razvojna ambulanta za predšolske otroke, tel. 02 22 86 325,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kraj izobraževanja: ZD Maribor, Vošnjakova 2-4, Maribor - Predavalnica v 6. nadstropju.   

Predviden čas izvedbe: 12.04.2019, 13.04.2019 in 10.05.2019

Trajanje: 3x6 pedagoških ur

Ciljna skupina:  Za strokovnjake po posameznem področju celostne zgodnje obravnave

Izvajalec: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS

Naslov: Govorno jezikovni razvoj v predšolskem obdobju – Razvoj komunikacijskih veščin in jezikovnih zmožnosti pri otrocih z nevrološko motnjo


Predavateljice: BK – Barbara Korošec, SK - Simona Korelc, KGS – Katja Groleger Sršen,
VM - Valerija Marot, SL - Svetlana Logar


1. dan   

09.00 - 09.45 Zgodnji razvoj govorno jezikovne komunikacije (BK)
09.45 - 10.30 Razvoj komunikacijskih funkcij in veščin (VM)
10.15 - 11.00 Otroci z nevrološkimi motnjami in otroci z razvojnim zaostankom (KGS)
11.00 - 11.15 Odmor
11.45 - 12.30 Razvoj jezika (VM)
12.30 - 13.15 Klinična ocena komunikacijskih funkcij in veščin pri otrocih z nevrološko motnjo (BK)
13.15 - 14.00 Odmor
14.00 - 14.45 Komunikacijska matrica (BK)
14.45 - 15.30 Klinična ocena aktualnih jezikovnih zmožnosti (VM)
15.30 - 16.15 Ocena splošnih kognitivnih funkcij ki podpirajo govorno jezikovno komunikacijo (SL)
16.15 - 16. 30 Razprava


2. dan

09.00 – 09.30 Kaj je nadomestna in dopolnilna komunikacija (BK)
09.30 - 10.15 Razvoj sistema pozornosti in igre (SL)
10.15 – 11.00 Igra kot orodje učenja komunikacijskih veščin (VM)
11.00 - 11.15 Odmor
11.15 -12.00 Cilji obravnave v delovni terapiji v podporo razvoju nadomestne in dopolnilne komnikacije (SK)
12.00 – 12.45 Razvoj strategije nadomestne in dopolnilne komunikacije v podporo razvoju jezikovnih zmožnosti, pri otroku ki ne govori (VM)
12.45 - 13.30 Razvoj zgodnje pismenosti pri otroku, ki ne govori (VM)
13.30 - 14.15 Odmor
14.15 – 15.00 Razvoj nadomestne komunikacije kot edinenega načina sporazumevanja (BK)
15.00 – 15.45 Orodja za nadomestno komunikacijo (BK)
15.45 - 16.15 Razprava in navodila za pripravo delavnice

 

3. dan

9.00 - 12.00 Predstavitve primerov - udeleženci (anamneza, ocena komunikacijskih veščin in funkcij, cilji NDK, ocena terapevtskega dela)
12.00 - 12.45 Odmor
12.45 - 15.30 Predstavitve primerov - udeleženci (anamneza, ocena komunikacijskih veščin in funkcij, cilji NDK, ocena terapevtskega dela)
15.30 - 16.00 Zaključno predavanje in diskusija

 

V časovnem razdobju enega meseca bodo udeleženci pripravili:

 • oceno komunikacijskih veščin in funkcij pri otroku z nevrološko motnjo;
 • pripravili načrt dela za uvajanje NDK pri posameznem otroku pri otroku z nevrološko motnjo;

 

 

Izobraževanje 5

 

Koordinator: Simona Muhič, univ.dipl.soc.del., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Razvojna ambulanta za predšolske otroke, tel. 02 22 86 325,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kraj izobraževanja: Izobraževanje bo potekalo v ZD  Maribor, Vošnjakova 2-4, Maribor- Predavalnica v 6. nadstropju.   

Predviden čas izvedbe: 05.04.2019, 06.04.2019, 31.05.2019

Trajanje: 3x6 pedagoških ur

Ciljna skupina:  Za strokovnjake po posameznem področju celostne zgodnje obravnave

Izvajalec: AKAL, izobraževanje za zdravje, Urša Lunder, s.p.

Naslov: Sporočanje slabe novice

Predavatelj: Urša Lunder, dr.med.spec.

 

Kratek opis predavanj:

 1. dan: Model šestih korakov sporočanja slabe novice (SPIKES)
 2. dan: Čustveno odzivanje ob prejemanju slabe novice in učinkovite podpore
 3. dan: Karpmanov trikotnik:- kako izbiramo učinkovite odgovore na čustvene situacije

 

 

Izobraževanje 6

 

Koordinator: Simona Muhič, univ.dipl.soc.del., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Razvojna ambulanta za predšolske otroke, tel. 02 22 86 325,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kraj izobraževanja: ZD Maribor, Vošnjakova 2-4, Maribor - Predavalnica v 6. nadstropju.   

Predviden čas izvedbe: 06.03. 2019, 07.03.2019 in 08.03.2019 - od 9.00 ure do 14.00 ure

Trajanje: 3x6 pedagoških ur

Ciljna skupina:  Za strokovnjake po posameznem področju celostne zgodnje obravnave

Izvajalec: Člani multidisciplinarnega tima Razvojne ambulante za predšolske otroke ZD Kranj, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor in ZD Celje

Naslov: Klinične poti in protokoli sodelovanja v praksi

 

Kratek opis in cilji za udeležence: Udeleženci bodo podrobno spoznali klinične poti in protokole sodelovanja različnih služb.

 

1. srečanje

 • Predstavitev kliničnih poti in protokolov sodelovanja različnih služb – ZD Kranj
 • ZD Kranj – predstavitev kliničnih poti skozi primer
 • ZD Maribor – predstavitev kliničnih poti skozi primer
 • ZD Celje – predstavitev kliničnih poti skozi primer
 • Diskusija

 

2. srečanje

 • Protokoli sodelovanja različnih služb – ZD Kranj
 • Protokoli sodelovanja skozi primer (ZD Kranj, ZD, Celje in ZD Maribor)
 • Diskusija

 

3. srečanje

 • Storitve v razvojni ambulanti: pregled predlogov storitev in oblikovanje predloga za ZZZS (delo po skupinah-po profilih)
 • Klinična pot obravnave otroka po  posameznih strokovnih profilih – delavnice po posameznem profilu in predstavitev predlogov

 

 

Izobraževanje 7

 

Koordinator: Simona Muhič, univ.dipl.soc.del., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Razvojna ambulanta za predšolske otroke, tel. 02 22 86 325, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kraj izobraževanja: ZD Maribor, Vošnjakova 2-4, Maribor- Predavalnica v 6. nadstropju.   

Predviden čas izvedbe: 08.04. 2019, 09.04.2019 in 10.04.2019 – od 9.00 ure do 14.00 ure

Trajanje: 2x6 pedagoških ur

Ciljna skupina: Za strokovnjake po posameznem področju celostne zgodnje obravnave

Izvajalec: Člani multidisciplinarnega tima Razvojne ambulante za predšolske otroke ZD Kranj, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor in ZD Celje

Naslov: Timsko delo v multidisciplinarnem timu Razvojne ambulante za predšolske otroke

Kratek opis in cilji za udeležence: Udeleženci bodo podrobno spoznali timsko delo.

 

1. srečanje

 • Predstavitev vloge in dela članov multidisciplinarnega tima Centrov za zgodnjo obravnavo
 • Indikacije za vključevanje otrok v obravnave pri posameznih članih multidisciplinarnega tima
 • Diskusija

 

2. srečanje

 • Predstavitev timskega dela v Razvojni ambulanti za predšolske otroke – oblike timskih sestankov/pregledov/beleženje storitev/zapisniki
 • Timski pregledi v Razvojnem vrtcu; terapevtskih kolonijah
 • Koordinacija, sodelovanje in povezovanje  z različnimi službami, kjer je otrok in njegova družina v obravnavi (Sodelovanje z vrtci, Centri za socialno delo, NVO - terapevtske kolonije, šole za starše)

 

3. srečanje

 • Zapisniki:
  • Zapisnik timskih sestankov
  • Individualni načrt pomoči
  • Zapisnik timskega pregleda
 • Primeri iz prakse (ZD Maribor, ZD Celje, ZD Kranj)
 • Poročila posameznega strokovnega profila – delavnice po posameznem profilu in predstavitev
 • Sodelovanje z vrtci, Razvojnimi vrtci, Zavodi za usposabljanje, delo in varstvo, kjer imajo oddelek za predšolske otroke
 • Sodelovanje in nevladnimi organizacijami – predstavnik družine in organizacija letovanja.

 

 

Izobraževanje 8

 

Koordinator: Simona Muhič, univ.dipl.soc.del., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Razvojna ambulanta za predšolske otroke, tel. 02 22 86 325, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kraj izobraževanja: ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Vošnjakova 2-4, Maribor - Predavalnica v 6. nadstropju.   

Predviden čas izvedbe: 08.03.2019, 16.03.2019, 23.03.2019

Trajanje: 3x6 pedagoških ur

Ciljna skupina: Za strokovnjake po posameznem področju celostne zgodnje obravnave

Izvajalec: Zveza NVO za avtizem

Predavateljice:

 • Sabina Korošec Zavšek
 • Janja Kranjc
 • Marta Macedoni Lukšič

 

Kratek opis in cilji za udeležence:

1. srečanje

 • Značilnosti oseb  s SAM in senzorne težave
 • Prilagajanje aktivnosti za otroke s SAM in nadomestna komunikacija
 • Ocenjevanje senzornih težav in razvojnih mejnikov
 • Prilagajanje in strukturiranje okolja in aktivnosti za otroka s SAM
 • Izzivi medinstitucionalnega sodelovanja v procesu celostne obravnave otroka
 • Delo s starši in družino

 

2. srečanje

 • Analiza vedenja
 • Medinstitucionalno sodelovanje in načrtovanje pri spremljanju otrokovega razvoja

 

3. srečanje

 • Socialne veščine otrok s SAM
 • Drevo učenja
 • Postavljanje mej otroku s SAM

 

 

Iskanje

Prihajajoči dogodki

Datum: 22. maj 2019
Ura: 08:00 - 16:00
Dogodek: Rehabilitacija roke: izdelava zahtevnejših (dinamičnih) opornic za roko
Datum: 22. maj 2019
Ura: 09:00 - 16:00
Dogodek: Delavnica o vzpostavitvi sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost v zdravstvu (Projekt SenSys) in Evropski dan pacientovih pravic
Datum: 23. maj 2019
Ura: 08:00 - 17:00
Dogodek: Normalno gibanje
Datum: 31. maj 2019
Ura: 08:00 - 17:00
Dogodek: Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev - izobraževanje 5
Datum: 07. junij 2019
Ura: 08:00 - 17:00
Dogodek: Kognitivni pristop v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti
Datum: 07. junij 2019
Ura: 08:30 - 17:00
Dogodek: Explain Pain
Datum: 11. junij 2019
Ura: 08:30 - 17:00
Dogodek: Metoda Montessori za starejše in osebe z demenco

Koledar dogodkov

maj 2019
P T S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Pretekli dogodki

14. maj 2019
Ocenjevanje v delovnoterapevtski obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju (modul 3)
10. maj 2019
Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev - izobraževanje 4
08. maj 2019
Vodena aktivnost - specifična področja dela delovnega terapevta
12. april 2019
Model KAWA - predstavitev in uporaba v delovnoterapevtski obravnavi
12. april 2019
Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev - izobraževanje 4
05. april 2019
Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev - izobraževanje 5
04. april 2019
30. dnevi rehabilitacijske medicine
29. marec 2019
Vloga posturalne kontrole za izboljšanje funkcionalnih aktivnosti zgornjega uda
28. marec 2019
Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev - izobraževanje 3
22. marec 2019
Kognitivni pristop v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti
21. marec 2019
Skupščina ZDTS
19. marec 2019
Ocenjevanje v delovnoterapevtski obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju (modul 2)
19. marec 2019
2. srečanje igrotekarjev
13. marec 2019
Izobraževanje "Occupational Based Practise and CMOP -E"; "COPM"
08. marec 2019
Priprava terapevtskega programa terapije s pomočjo psa, ki temelji na kliničnem razmišljanju
06. marec 2019
Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev - izobraževanje 6
05. marec 2019
Izobraževanje mentorjev za klinično prakso
01. marec 2019
Vpliv funkcijskega usposabljanja z glasbo in plesom na kakovost staranja
19. februar 2019
Beleženje storitev v DT obravnavi
15. februar 2019
Mit ali resnica? Je gibalno plesna aktivnost učinkovita metoda v procesu rehabilitacije oseb z različnimi okvarami?
14. februar 2019
Sestanek izvršilnega odbora ZDTS
07. februar 2019
Ocenjevanje v delovnoterapevtski obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju (modul 1)
01. februar 2019
Terapevtski pristop k zdravljenju spastičnosti
19. januar 2019
Kako gibanje in zaznavanje vpliva na izvajanje aktivnosti hranjenja
11. december 2018
Strokovno srečanje delovnih terapevtov
11. december 2018
Sestanek nadzornikov
22. november 2018
Sestanek izvršilnega odbora
25. oktober 2018
9. kongres delovne terapije Slovenije
12. oktober 2018
Vloga posturalne kontrole za izboljšanje funkcionalnih aktivnosti zgornjega uda
29. september 2018
Graded Motor Imagery
27. september 2018
Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe
14. september 2018
Temeljna načela za izvedbo programa terapije s pomočjo psa
08. junij 2018
Zdravstvena oskrba in rehabilitacija starejše populacije v Sloveniji
21. maj 2018
WFOT Congress 2018
20. april 2018
Delovni terapevt kot član in/ali vodja skupine
13. april 2018
Vloga posturalne kontrole za izboljšanje funkcionalnih aktivnosti zgornjega uda
29. marec 2018
Delovna terapija in zaposlitvena rehabilitacija
18. marec 2018
Rok za oddajo izvlečka za 9. kongres ZDTS
24. februar 2018
IZ TEORIJE V PRAKSO - prenos bio-psiho-socialnih DT modelov v klinično prakso - BELTINCI
15. februar 2018
Izobraževanja mentorjev za klinično prakso
23. januar 2018
10. tabor sedečega smučanja
16. januar 2018
VODENA AKTIVNOST - specifična področja dela delovnega terapevta
15. december 2017
Uvod v senzorno integracijo
07. december 2017
Strokovno srečanje delovnih terapevtov
30. november 2017
Kognitivna rehabilitacija: integrativni nevropsihološki pristop
24. november 2017
Rehabilitacija bolnikov s kronično ne-rakavo bolečino
23. november 2017
Oskrba oseb z visoko okvaro vratne hrbtenjače po zaključeni rehabilitaciji
16. november 2017
8. strokovni posvet delovnih terapevtov
15. november 2017
Prirojene in pridobljene okvare roke v otroški dobi
10. november 2017
Senzomotorna integracija, stimulacija in snoezelen pri osebah z okvaro centralnega živčnega sistema
09. november 2017
12th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine
07. november 2017
Kreativna delavnica Policy Jam: Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe v SLO
28. oktober 2017
V. kongres Združenja delovnih terapevtov Srbije
27. oktober 2017
Predstavitev in pogovor o sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji
27. oktober 2017
Svetovni dan delovne terapije
26. oktober 2017
23rd ENOTHE Annual Meeting 2017
20. oktober 2017
Slovenski kongres paliativne oskrbe
27. september 2017
Okrogla miza: Priprava na upokojitev
26. september 2017
Različne oblike podpore za zdravo in aktivno življenje
26. september 2017
17. festival za tretje življenjsko obdobje
20. september 2017
Rehabilitacija roke: Izdelava opornic za roko – osnovne zakonitosti
24. junij 2017
Predavanje dr. Susan Bazyk
02. junij 2017
»Pacient ne govori slovensko!«: Izziv za zdravstvene delavce v Sloveniji

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si