ZBORNICA DELOVNIH TERAPEVTOV SLOVENIJE
Strokovno združenje

vabi na

9. KONGRES delovnih terapevtov Slovenije:

IZ TEORIJE V PRAKSO

25. in 26. oktobra 2018, v Ljubljani

Veselimo se srečanja z vami!