Kongres

9th CONGRESS of occupational therapist of Slovenia

SLOVENIAN ASSOCIATION OF OCCUPATIONAL THERAPISTS
 Professional association

Invites to

9th CONGRESS of occupational therapist of Slovenia
FROM THEORY TO PRACTICE

25th and 26th of October 2018 in Ljubljana

We are looking forward to seeing you!

 

Dear colleagues,

It is my pleasure to invite you to Slovenian 9th Congress of Occupational therapist of Slovenia »From theory to practice«

Congress will take place in Ljubljana from October 25th to 26th 2018.

We kindly invite you to actively participate in our Congress. As our guests, you are free of payment for Congress fee. 

Abstract should be send until March 18th to an e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

INSTRUCTIONS FOR PREPARING AN ABSTRACT FOR THE 9TH CONGRESS OF OCCUPATIONAL THERAPIST 2018

1. An abstract must include:

 • Title of an article in English
 • Name and surname of all the authors (without academic title)
 • An abstract of the article in English

Key words in English

2. An abstract contains a concise overview of the entire text, written in a third party's narrative (is, are), precise, concise and easy to understand. The extract should not be longer than 150 words.

3. An abstract of a scientific or professional article should contains: introduction, participants, methods, results and conclusion in bold letters.

4. Key words: there should be no more than 5 key words

 

Kongres 2018 - oblikovanje izvlečka

Navodila za oblikovanje izvlečka:

 

OBLIKOVANJE IZVLEČKA ZA KONGRES DELOVNIH TERAPEVTOV 2018

 

1. Izvleček mora vsebovati:

 • Naslov prispevka v slovenščini
 • Ime in priimek vseh avtorjev (brez akademskih naslovov)
 • Izvleček prispevka v slovenščini
 • Ključne besede v slovenščini

 

2. Izvleček: obsega zgoščen prikaz celotne vsebine besedila, napisan s povedkom v tretji osebi (je, so), natančen, jedrnat in lahek za razumevanje. Izvleček naj ne bo daljši od 150 besed.

 • V kolikor pripravljate znanstveni ali raziskovalni prispevek v izvlečku napišite in označite krepko: izhodišča, udeležence/preiskovance, metode dela, rezultate in ugotovitve.
 • V kolikor pripravljate prikaz primera dobre prakse ali plakat v izvlečku napišite in označite krepko: uvod, vsebino in zaključek.
 • V kolikor pripravljate delavnico napišite in označite krepko: uvod, vsebino in zaključek ter število udeležencev, trajanje delavnice in prostorsko tehnične zahteve.

 

3. Ključne besede: ključnih besed ni več kot pet, med njimi ne ponavljamo besed iz naslova

Pod ključnimi besedami je potrebno napisati ali gre za:

 • Prispevek v obliki ustne predstavitve
 • Prispevek v obliki plakata
 • Prispevek v obliki delavnice

 

Zadnji rok pošiljanja IZVLEČKOV je 18. marec 2018!

Izvlečke pošljite v elektronski obliki na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Prenesite si .pdf datoteko z navodili za oblikovanje izvlečka (+ English instructions)

 

 

ZBORNICA DELOVNIH TERAPEVTOV SLOVENIJE -
Strokovno združenje


vabi na

9. KONGRES delovnih terapevtov Slovenije

s sloganom

IZ  TEORIJE  V  PRAKSO

25. in 26. oktobra 2018
v Ljubljani -  Austria Trend Hotel

Veselimo se srečanja z vami!