Podrobnosti datoteke

Zbornik 9. kongresa delovnih terapevtov Slovenije Zbornik 9. kongresa delovnih terapevtov Slovenije Vroče

Zbornik prispevkov 9. KONGRESA DELOVNIH TERAPEVTOV SLOVENIJE z recenzijo
Naslov: IZ TEORIJE V PRAKSO
Ljubljana, 25. in 26. oktober 2018
Urednica: Katarina Galof
Organizacijski odbor: Katarina Galof, Stanislava Kotnik, Denis Kamnar, Leonida Krajnc
Strokovni odbor, recenzenti: Julija Ocepek, Zdenka Pihlar, Andreja Švajger, Lea Šuc, Marija Tomšič, Barbara Harc, Katarina Galof
Angleška lektura: Tina Levec
Organizator kongresa: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije – Strokovno združenje
Soorganizator kongresa: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
Založila in izdala: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije – Strokovno združenje
Tisk: UPRINT d.o.o., Limbuš
Leto izdaje: 2018
Naklada: 220 izvodov

Informacije
Datum 06-11-2018
Velikost 6.81 MB
Ustvaril ZDTS
Prenosi 1,644

Iskanje

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si