Kategorija: Kongres ZDTS
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Datoteke:
Informacije
Datum 25-03-2018
Velikost 1.11 MB
Prenosi 265

Zbornik prispevkov 9. KONGRESA DELOVNIH TERAPEVTOV SLOVENIJE z recenzijo
Naslov: IZ TEORIJE V PRAKSO
Ljubljana, 25. in 26. oktober 2018
Urednica: Katarina Galof
Organizacijski odbor: Katarina Galof, Stanislava Kotnik, Denis Kamnar, Leonida Krajnc
Strokovni odbor, recenzenti: Julija Ocepek, Zdenka Pihlar, Andreja Švajger, Lea Šuc, Marija Tomšič, Barbara Harc, Katarina Galof
Angleška lektura: Tina Levec
Organizator kongresa: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije – Strokovno združenje
Soorganizator kongresa: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
Založila in izdala: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije – Strokovno združenje
Tisk: UPRINT d.o.o., Limbuš
Leto izdaje: 2018
Naklada: 220 izvodov

Informacije
Datum 06-11-2018
Velikost 6.81 MB
Prenosi 1,701

Occupational Therapy in Poland - Paradigm Shift; Miłosz Kuśnierz, Rafał Bugaj

Informacije
Datum 27-11-2018
Velikost 3.15 MB
Prenosi 169

Dejavnosti starejših Slovencev in vpliv selitve v dom za starostnike na njihovo sodelovanje v vsakdanjem življenju; Tanja Križaj

Informacije
Datum 27-11-2018
Velikost 1.83 MB
Prenosi 194
Informacije
Datum 27-11-2018
Velikost 1.52 MB
Prenosi 94

Iskanje

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si